Ajankohtaista

27.02.2020

Tiedote: Savilahdessa yhteisöllisyys on voima – alueen toimijat laativat yhteisen vision

Tiedote: 27.2.2020
Julkaisuvapaa: Heti

Julkaisijat:
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Savon koulutuskuntayhtymä
Kuopion alueen kauppakamari
Osuuskunta KPY
Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Itä-Suomen yliopisto
Pohjois-Savon ELY-keskus
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
Kuopion kaupunki
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu
Savon ammattiopiston opiskelijakunta

Savilahden alueen toimijat ovat laatineet yhteisen vision. Visio kertoo yhteisestä tahtotilasta ja sitoutumisesta Savilahden kehittämiseen. Visiotyö tuo todeksi yhdessä tekemisen monet mahdollisuudet ja kertoo siitä, että Savilahden tarinaa rakennetaan yhdessä.

Savilahden alueen toimijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Savilahti-projektin käynnistymisestä saakka. Keväällä 2018 tunnistettiin tarve yhteisten tavoitteiden kirkastamiselle. Visiotyön avulla haluttiin syventää yhteistyötä entisestään ja paneutua erityisesti alueen toiminnallisen sisällön kehittämiseen.

Vision teemoja on työstetty yhdessä mm. työpajojen, kyselyiden ja tehtävien avulla. Tavoitteena on ollut määrittää suuntaviivat Savilahden kehittämiseksi Euroopan kiinnostavimmaksi oppimis- ja innovaatioympäristöksi.

Visio koostuu kolmesta pääteemasta: uniikki yhdistelmä, yhdessä enemmän sekä inspiroiva ympäristö. Uniikki yhdistelmä kertoo Savilahden ainutlaatuisesta kokonaisuudesta, jossa toisiinsa sulautuvat elämän kaikki osaalueet: työ, yrittäminen ja opiskelu sekä asuminen ja vapaa-aika. Yhdessä enemmän -osio nostaa esille yhteisön Savilahden vahvuutena. Yhdessä toimimalla voimme olla enemmän kuin osiemme summa. Kolmantena keskeisenä elementtinä on inspiroiva ympäristö. Kun koko ympäristö ruokkii inspiraatiota, muuttuvat yhteiset tilat kohtaamispaikoiksi, joissa syntyy uusia ideoita. Savilahdessa jokainen kohtaaminen nähdään mahdollisuutena. Vision läpileikkaavina teemoina kulkevat kansainvälisyys, hyvinvointi ja terveys sekä kestävä kaupunki.

Visiotyö on koettu tärkeäksi ja alueen toimijoita yhdistäväksi asiaksi. Savilahdessa on jo tapahtunut paljon. Seuraavassa vaiheessa alueen toimijoista koostuva Savilahti-foorumi lähtee työstämään lisää konkreettisia toimenpiteitä, joilla visio tehdään todeksi. Visio innostaa tekemään uusia, yhteisiä avauksia ja toimenpiteitä Savilahden kehittämiseksi!

– Savilahti-visio merkitsee opiskelijoille parasta mahdollista kampusta. Se antaa paremmat mahdollisuudet omaan kasvuun ja kehitykseen oppijana sekä tukee opiskelijoiden hyvinvointia", kertoo Aino Peltonen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.

Lue lisää: 

Savilahti.com: Savilahden visio

Lisätietoja:

Aino Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. 044 576 8404, puheenjohtaja(at)isyy.fi