Ajankohtaista

08.06.2020

Tiedote: Tutkimus osoittaa opiskelijastereotypiat vanhentuneiksi

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)

Tiedote: 8.6.2020
Vapaa julkaistavaksi: heti

Tutkimus osoittaa opiskelijastereotypiat vanhentuneiksi

Enemmistö Itä-Suomen yliopiston opiskelijoista kokee etenevän opinnoissaan tavoiteajassa tai sitä nopeammin, ei käy opiskelijabileissä ja kokee toimeentulonsa hyväksi. Yksinäisyyttä kokee melkein puolet opiskelijoista. 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) tuotti keväällä 2020 opiskelijaprofiilitutkimuksen, jossa selvitettiin Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden taustoja, elämäntilannetta, työssäkäyntiä ja vapaa-ajankäyttöä.

Valtaosa yliopisto-opiskelijoista kokee etenevän opinnoissaan tavoiteajassa

Enemmistö (73 %) kyselyyn vastanneista opiskelijoista kokee opintojensa edenneen tavoiteajan mukaisesti tai tavoiteaikaa nopeammin. Mahdollinen työssäkäynti ei merkittävästi hidasta opintoaikaa.

Yksinäisyyttä kokee melkein puolet (46 %) opiskelijoista. Vähiten yksinäisiä ovat ne, jotka käyttävät viikoittain paljon tai erittäin paljon aikaa työntekoon. Yksinäisyyden kokemukset ovat yleisiä (53 %) etenkin yksinasuvien keskuudessa.

Suurin osa (61 %) opiskelijoista ei käy koskaan tai käy harvoin opiskelijatapahtumissa tai -bileissä. Järjestötoimintaan tai vapaaehtoistyöhön opiskelijat käyttävät aikaa vähän tai eivät lainkaan (80 %). Kulttuuri- tai urheilutapahtumissa käydään harvoin tai ei koskaan (67 %). Opiskelijoista liikuntaa sen sijaan harrastaa viikoittain 86 prosenttia. Päivittäin liikuntaa harrastaa jopa 40 prosenttia vastaajista.

Yli puolet kokee toimeentulonsa hyväksi

Enemmistö opiskelijoista kokee toimeentulonsa hyväksi tai erittäin hyväksi (53 %). Harva opiskelija (11 %) kokee toimeentulonsa huonoksi tai erittäin huonoksi. 

Kampus, tiedekunta ja suoritettava tutkinto eivät vaikuta opiskelijan kokemuksiin omasta toimeentulosta. Myöskään vanhempien koulutustaustalla tai opintolainan nostamisella ei ole vaikutusta opiskelijoiden toimeentulokokemuksiin.

– Opiskelijoiden taloustilanne ja valmistumisajat vaikuttavat tutkimuksen valossa kohtuullisilta, mutta asia johon tulee puuttua on yksinäisyyden kokemukset. Tähän pyritään keksimään ratkaisuja yhdessä yliopiston ja YTHS:n kanssa, toteaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Sanna Heinonen.

Vastaavanlaisia tutkimuksia ei ole aiemmin tehty

Vastaavanlaisia perustutkinto-opiskelijoita koskevia yliopistokohtaisia selvityksiä opiskelijoiden taustoihin ja elämäntilanteeseen liittyen ei ole aiemmin laajasti tehty.

Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään ylioppilaskunnan toiminnan ja palvelujen kehittämisessä. Ylioppilaskunta toivoo, että tutkimustuloksia käytetään myös yliopiston ja kampuskaupunkien palveluita suunniteltaessa. 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena verkossa satunnaisotannan avulla 21.4.–3.5.2020. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Itä-Suomen yliopistossa kevätlukukaudella 2020 läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat. Kyselylomake lähetettiin sähköpostitse 2000:lle UEFin perustutkinto-opiskelijalle. Kyselyyn vastasi yhteensä 574 opiskelijaa.

Vaikka tutkimus tehtiin koronaviruksen aiheuttamien rajoituksien aikana, opiskelijoita pyydettiin vastaamaan kuten opinnot olisi järjestetty normaalisti. 

Lue lisää: 

Isyy.fi, pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan: ISYYn opiskelijaprofiilitutkimuksen loppuraportti

Lisätietoja:

Sanna Heinonen, pääsihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8417, paasihteeri(at)isyy.fi

Aino Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. 044 576 8404, puheenjohtaja(at)isyy.fi