Ajankohtaista

02.11.2020

Toimeentuloavustushaku ainejärjestöille vuodelle 2021

Sellaiset ainejärjestöt, jotka on hyväksytty tai jotka odottavat hyväksyntää ISYYn ainejärjestöluetteloon, ovat hakukelpoisia hakemaan ISYYn rahallista toimeentuloavustusta vuodelle 2021. Toimeentuloavustuksen tarkoitus on turvata ainejärjestön toiminta taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Toimeentuloavustuksena ei voi hakea kopiokiintiöitä, vaan kiintiötä myönnetään toimeentuloavustusten yhteydessä kaikille ainejärjestöille. 

Hyväksyttäviä perusteita avustuksen myöntämiseksi ovat odottamattomasti kasvaneet menot, joita ainejärjestö ei ole pystynyt kattamaan; odottamattomasti laskeneet tulot tai uuden ainejärjestön toiminnan käynnistämiseen liittyvä taloudellinen ennakoimattomuus. 

Ainejärjestölle voidaan myöntää toimeentuloavustusta enintään 200 euroa. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske ainejärjestöjä, joiden toiminta on käynnistetty vuonna 2018 tai myöhemmin. Mikäli ainejärjestön edelliseen tilinpäätökseen kirjattu taseen loppusumma on yli 3000 euroa, ei ainejärjestölle myönnetä toimeentuloavustusta. Tukea myönnetään korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena.

Tämän vuoden haussa voimassa on seuraava siirtymäsääntö: 

Ainejärjestölle voidaan edellä mainituista ehdoista poiketen myöntää enintään vuodeksi 2020 myönnettyä yleisavustusta vastaava summa vuodeksi 2021, mikäli ainejärjestö kykenee osoittamaan, että sen tulojen ja menojen tasapainottaminen vaativat toimia, joiden vuoksi järjestön toiminta olisi vaarassa lakata uudistuneen avustusjärjestelmän myötä.

Hakuaika on 1.11.–15.11.2020. Hakemukset on jätettävä hakulomakkeella sähköisesti viimeistään 15.11.2020 klo 23.59.

Hakemukseen tulee liittää viimeisin yhdistyksen kokouksen hyväksymä tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio. Liitteet toimitetaan sähköpostitse järjestöasiantuntijalle. Sähköposti tulee otsikoida muotoon “Toimeentuloavustushakemuksen liitteet ainejärjestön nimi” ja liitetiedostot “Toimeentuloavustushakemus_liitteet_ainejärjestön nimi”. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää toimeentuloavustuksien jakamisesta joulukuussa. Toimeentuloavustukset maksetaan helmikuussa 2021.

Lue lisää:

Docs.google.com, avautuu uuteen välilehteen: Toimeentuloavustushakemus

Lisätietoja:

Järjestöasiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. +358 44 576 8419, jarjestoasiantuntija(at)isyy.fi