Ajankohtaista

22.06.2016

Mielipide: Päätöksenteko päivänvaloon – salakähmäisyys ei kuulu yliopistoon

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) vaatii Itä-Suomen yliopistolta avoita, harkittua ja perusteltua opetus- ja tutkimusprofiilia koskevaa päätöksentekoa. Paine yliopistojen profiloitumiseen on kova, eikä ISYY näe profiloitumisessa periaatteellista ongelmaa. On silti tärkeää, että kasvavien poliittisten ja taloudellisten paineiden alla ei ajauduta hätiköityihin ratkaisuihin, jotka murentavat maata yliopiston peruspilareiden – opetuksen ja tutkimuksen – alta.

Tulevaisuuden yliopistoa visioitaessa on pidettävä mielessä, että tieteen tekeminen ja uuden oppiminen on pitkäjänteistä työtä, joka edellyttää vakaita ja ennakoitavia olosuhteita. Profiloituminen, painoalojen valinta sekä niihin mahdollisesti liittyvät tutkimusala- ja oppiainekohtaiset “poisvalinnat” eli lakkauttamiset on tehtävä harkitusti ja keskustellen. Esimerkiksi otsikoihin noussut Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan tilaama selvitys saksan kielen pääaineista luopumisesta ei ole täysin tuulesta temmattu, vaan perustuu yliopistojen yhteiseen selvitykseen vieraiden kielten ja kulttuurin alan rakenteellisesta kehittämisestä.

Yleisesti ottaen yliopistojen rakenteellinen kehittäminen vaatii selkeitä ja kriittistä tarkastelua kestäviä perusteluja. Kovin toisenlainen vaikutelma on syntynyt yliopistojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisistä salakähmäisistä tulosneuvotteluista, joissa ministeriö kiristää yliopistoja nopeisiin oppiaineiden vaihtokauppoihin ja lakkauttamispäätöksiin. Tällainen toiminta ei ole kestävällä pohjalla.

Erikoistumisen tulee palvella erityisesti opiskelijoiden ja tutkijoiden tarpeita ja sen tulee merkitä parannusta nykytilanteeseen. Profiloitumisen rinnalla on kehitettävä yliopistojen välistä yhteistyötä. Tulevaisuudessa opiskelijoiden tulee esimerkiksi voida vaivattomasti valita kurssinsa, sivuaineensa ja miksipä ei myös pääaineensa eri yliopistojen opetustarjonnasta kotiyliopistosta riippumatta.

Ylioppilaskunta kantaa vastuunsa hämmennystä ja epätietoisuutta herättävissä muutostilanteissa ja haluaa ilmaista tukensa henkilökunnalle, opiskelijoille ja ainejärjestöille. Muutostilanteet ovat tyypillisesti vaikeita, etenkin silloin kun jostain luovutaan. ISYY peräänkuuluttaa yliopistolta selkeää ja ennakoivaa tiedotusta sekä aitoa keskustelua. Koko yhteisöä koskevia päätöksiä ei pidä tehdä kabineteissa.

Lisätietoa:

Juho Ikonen
Hallituksen puheenjohtaja
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)
044-5768400
puheenjohtaja(at)isyy.fi

Anna-Kristiina Mikkonen
Pääsihteeri
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
044 576 8417
paasihteeri(at)isyy.fi

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on noin 13 000 opiskelijan etu- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. ISYY toimii Itä-Suomen yliopiston kolmella kampuksella Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.