Ajankohtaista

24.11.2014

SYL:n liittokokous valitsi puheenjohtajaksi Jari Järvenpään ja päätti vuoden 2015 toiminnasta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

Tiedote 22.11.2014
Vapaa julkaistavaksi

Kaikkia Suomen noin 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustavan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous on valinnut hallituksen vuodelle 2015. Kokouksessa päätettiin myös ensi vuoden toimintasuunnitelmasta. Ensi vuoden toiminnan aivan keskeinen painopiste on kevään eduskuntavaaleissa.

Puheenjohtajaksi valittiin humanististen tieteiden kandidaatti Jari Järvenpää, 29, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta (Tamy).

Liittokokous valitsi puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuusi jäsentä:

Janne Hälinen (Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY)
Lauri Lehtoruusu (Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY)
Paula Martikainen (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY)
Jussi Nieminen (Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY)
Iiris Niinikoski (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY)
Silja Silvasti (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY)

Ensi vuoden aikana uusi puheenjohtaja Jari Järvenpää tahtoo erityisesti nostaa koulutuksen arvostusta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia opiskeluun. Näitä tavoitetta ajettaisiin erityisesti keväällä järjestettävien eduskuntavaalien myötä.

”Äitini sukupolvi nosti koulutuksen avulla Suomen hyvinvointivaltioksi ja kehityksen kärkeen. Nyt meidän on varmistettava, että me voimme taata nämä mahdollisuudet myös tulevaisuudessa – taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta”, Jari Järvenpää sanoo.

Liittokokous vaati kannanotossaan puolueita astumaan esiin koulutuspoliittisten tavoitteidensa kanssa. Avoin keskustelu linjoista on välttämätöntä jo ennen vaaleja, jotta äänestäjillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa tulevan hallituksen koulutuspolitiikan sisältöön. Liittokokous pitää ensiarvoisen tärkeänä, että puolueet sitoutuvat kehittämään koulutusjärjestelmää pitkäjänteisesti laatu ja osaaminen edellä.

Myös koulutusvienti herätti keskustelua, ja toisessa kannanotossaan liittokokous totesi, että koulutuksen tulee aina olla eettistä toimintaa, joka perustuu arvoihin ja päämääriin, joita koulutuksella halutaan edistää. Akateeminen vapaus, koulutuksen saavutettavuus sosioekonomisesta asemasta riippumatta ja opiskelijalähtöisyys opetuksen järjestämisessä ovat suomalaisen koulutuksen laadun kansainvälisesti ainutlaatuiset tunnuspiirteet. Liittokokous haluaa kannustaa suomalaisia yliopistoja kehittämään koulutusvientiä ja vaatii kaikkia suomalaisia koulutusvientitoimijoita sitoutumaan sekä edistämään eettisen koulutusviennin brändiä.

SYL:n liittokokous kokoontui Espoon Korpilammella pe–la 21.–22. marraskuuta.

Liittokokouskannanotot ovat luettavissa myös SYL:n verkkosivuilta: www.syl.fi.

Sosiaalisessa mediassa (facebook.com/SYL.FIN ja twitter.com/SYL_FIN)
SYL:n liittokokouksesta on runsaasti päivityksiä aihetunnuksella
#SYLliittari.

Alkuperäinen tiedote SYL:n sivuilla (julkaistu 22.11.2014)

Lisätietoja:

pääsihteeri Juha Töyrylä, p. 041 515 2229
SYL puheenjohtaja 2015, Jari Järvenpää, p. 044 906 5005

SYL:n hallituksen jäsenet 2015:
Janne Hälinen (Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY), p. 045 137 9026
Lauri Lehtoruusu (Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY), p. 050 520 9420
Paula Martikainen (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY), p. 040 576 8400
Jussi Nieminen (Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY), p. 045 320 5125
Iiris Niinikoski (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY), p. 050 595 0328
Silja Silvasti (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY), p. 050 552 7021