Ajankohtaista

04.12.2015

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2016–2017

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) edustajisto hyväksyi kokouksessaan 6/2015 (4.12.2015) ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi 126 euroa/jäsen/lukuvuosi lukuvuodelle 2016–2017. Jäsenmaksu pysyi ennallaan verrattuna lukuvuoteen 2015–2016.

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, koska jäsenmäärän kasvu on ollut ennakoitua suurempi, eikä näin ollen tarvetta indeksikorotuksille nähty.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8417, paasihteeri@isyy.fi