Tietosuoja

Talousasiat

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavissa tehtävissä:

  • ISYYn tavaroiden ja palvelujen toimittajien ja asiakkaiden tietojen ylläpito
  • Jäsenmaksujen hallinnointi
  • Osto- ja myyntilaskujen seuranta ja maksaminen
  • Osto- ja myyntivelkojen seuranta ja maksaminen 
  • Sopimusten hallinnointi

Rekisteröityjä ovat ISYYn tavaroiden ja palvelujen toimittajat ja asiakkaat, jotka laskuttavat toimittamistaan tavaroista ja palveluista tai maksavat hankkimistaan tavaroista ja palveluista. Toimittajista ja asiakkaista tallennetaan vain maksamisen ja laskuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkemmat käsittelyperusteet ovat: 

  • Sopimuksen täytäntöönpano (jossa rekisteröity on osapuolena)
  • Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (säädökset: Kirjanpitolaki ja -asetus, Yliopistolaki 588/2009)

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia?

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi.

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Profiloinnilla tarkoitetaan erityisesti työsuoritukseen, taloudellisen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyvien piirteiden analysointia tai ennakointia. Profilointi on automaattista tai osittain automaattista, kohdistuu henkilötietoihin ja arvioi henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Automaattisia päätöksiä tai profilointia ei tehdä.