Ajankohtaista

26.05.2021

ISYYn lukuvuosikalenterikysely: ISYYn lukuvuosikalenteri tarpeellinen opiskelijoille, muistiinpanotilaa kaivataan

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) toteutti jäsenilleen 8.–23.4.2021 lukuvuosikalenterikyselyn. Kyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan, mitä toivomuksia ja ideoita jäsenillämme on kalenterin suhteen ja vastaako kalenteri jäsentemme tarpeisiin.

Lukuvuosikalenterikyselyyn tuli yhteensä 188 vastausta. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille! 

Vastaukset otetaan huomioon seuraavien lukuvuosikalentereiden suunnittelussa.

Tässä muutamia poimintoja kyselyn tuloksista.

ISYYn lukuvuosikalenteri on tarpeellinen väline opiskelijan arkeen

Vastaajista 87 prosentin mielestä ISYYllä tulisi olla lukuvuosikalenteri ja 59 prosentin mielestä kalenteri on tarpeellinen tai erittäin tarpeellinen. Vastaajista lähes puolet (48%) antoi lukuvuosikalenterille yleisarvosanaksi 8 tai enemmän ja 19% antoi yleisarvosanaksi 7 (asteikolla 1–10).

Vastauksista nousi esille, että ISYYn lukuvuosikalenteri tarjoaa hyvä tietopaketin ISYYstä ja yliopistosta ja se on konkreettinen vastine jäsenmaksulle.

Kyselyn vastauksien perusteella ISYYn lukuvuosikalenteri sisältää jo suurimman osan toivotuista ominaisuuksista, mutta kehitettävää löytyy erityisesti kirjoitustilan määrästä. Kalenterin toivottiin sisältävän kuukausinäkymän, kampuskartat sekä tietoa ISYYstä ja opiskelijalle tärkeistä palveluista.

ISYYn lukuvuosikalenteri luo yhteisöllisyyttä ja tasavertaisuutta

Vastaajat kertoivat, että ISYYn lukuvuosikalenteri on tärkeä väline, kun luodaan yhteisöllisyyttä ja halutaan liittää opiskelijat osaksi yliopistoa ja opiskelijayhteisöä. 

Kalenterin nähdään myös luovan tasavertaisuutta opiskelijoiden välillä, koska jokaisella on mahdollisuus saada ilmaiseksi kalenteri, johon kirjata ylös opiskeluun liittyvät tärkeät asiat.

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: ISYY kartoittaa lukuvuosikalenterinsa toimivuutta ja tarpeellisuutta

Lisätietoja:

Emma Kemppainen, viestinnän harjoittelija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, harjoittelija(at)isyy.fi, p. 044 576 8429