Tietosuoja

Tapahtumat

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

 • Tapahtumiin ilmoittautuminen
 • Ilmoittautumistietojen käsittely
 • Palautteen kerääminen

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi?

Käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkemmat käsittelyperusteet ovat: 

 • Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 tai 9 artiklaan (vähintään yksi peruste).
  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohdat a – f:
   • rekisteröidyn suostumus
  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 9, kohta 2 (erityiset henkilötietoryhmät: ruokavaliotiedot ISYYn järjestämissä tapahtumissa), alakohdat a – j:
   • rekisteröidyn suostumus

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia?

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi.

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Profiloinnilla tarkoitetaan erityisesti työsuoritukseen, taloudellisen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyvien piirteiden analysointia tai ennakointia. Profilointi on automaattista tai osittain automaattista, kohdistuu henkilötietoihin ja arvioi henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Automaattisia päätöksiä tai profilointia ei tehdä ilman rekisteröidyn suostumusta.