Ajankohtaista

20.04.2022

Hakukuulutus: Opiskelijavaraedustaja filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä on nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin hallintoelimiin.

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on yliopistolain 27 § mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö sekä opiskelijat.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee yhtä (1) opiskelijavaraedustajaa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon vuoden 2023 loppuun kestävälle toimikaudelle.

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on määritelty Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:ssa. Tiedekuntaneuvoston tehtävät ovat:

  1. käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja tiedekunnan talousarviosta;
  2. käsitellä ja lausua tiedekunnan sisäistä rakenteesta siltä osin kuin rehtori päättää asiasta;
  3. päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
  4. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä;
  5. arvostella väitöskirjat;
  6. käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä;
  7. käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä;
  8. käsitellä dekaanin ehdotusta rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta;
  9. päättää dosentin arvon myöntämisestä;
  10. antaa kunniatohtorin arvo.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijavaraedustajaksi on hakukelpoinen henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Henkilö, joka on yliopistoon yli 50 %:ssa palvelussuhteessa, ei ole oikeutettu hakemaan toimielimeen opiskelijoiden ryhmässä. (Itä-Suomen yliopiston vaalijohtosääntö 2 §)

Opiskelijaedustajalta toivotaan reipasta otetta tarttua asioihin, opiskelijanäkökulman esiin tuomista opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa sekä syvällistä perehtymistä käsiteltäviin asioihin.

Perustellut hakemukset mahdollisine ansioluetteloineen tulee lähettää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi torstaihin 5.5.2022 klo 12.00 mennessä.

Päätöksen tiedekuntaneuvostoon valittavasta henkilöstä tekee ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan.

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija (Kuopio), koso(at)isyy.fi, p. 044 576 8414