Ajankohtaista

04.06.2015

Itä-Suomen korkeakouluopiskelijat: Koulutusleikkauksilla ammutaan omaan nilkkaan!

Kannanotto

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savotta sekä Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA ovat pöyristyneitä, huolestuneita ja pettyneitä hallitusohjelmaan kirjattuihin koulutusleikkauksiin.

Ennen vaaleja hallituspuolueiden edustajat vakuuttivat, ettei koulutuksesta leikata enää tällä hallituskaudella. Näistä koulutuslupauksista huolimatta hallitus aikoo leikata koulutuksesta ja tutkimuksesta yli 600 miljoonaa euroa.

“Puheet luottamuksesta olivat kovia läpi hallitusneuvottelujen. Hallituksen edustajien koulutuslupausten ollessa vielä tuoreessa lähimuistissa, tämänkaltainen välitön takinkääntäminen murentaa uskoa ja luottamusta maamme poliittista kulttuuria sekä päättäjiä kohtaan,” jyrähtää POKA:n hallituksen puheenjohtaja Simo Rauma.

Opintotukeen on esitetty pitkällä aikavälillä yli 150 miljoonan euron leikkausta, mikä on viidesosa valtion nykyisestä opintotukibudjetista. Toteutuessaan leikkaukset tulevat lisäämään tuen lainapainotteisuutta ja rajaamaan tukikuukausien määrää. Lisäksi viime vuonna saatu, kauan kaivattu, opintotuen indeksisidonnaisuus poistetaan kokonaan. Opintotuen heikennykset lisäävät opintojen aikaista työssäkäyntiä, opintolainan ottoa sekä pidentävät valmistumisaikoja. Myös opiskelija-asuntojen investointiavustus poistetaan, mikä vähentää opiskelija-asuntojen määrää ja lisää vuokrakustannuksia.

“Sosiaalinen liikkuvuus on suomalaisen yhteiskunnan suurimpia vahvuuksia. Uusi hallitus on toimillaan heikentämässä merkittävästi vähävaraisemmista perheistä tulevien mahdollisuuksia korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Suomen kaltaisella pienellä valtiolla ei ole varaa hukata tulevaisuuden osaamispotentiaalia. Hallitus on nyt tekemässä vakavaa erhettä, jonka seuraukset ovat kauaskantoisia”, huomauttaa ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Juho Pulkka.

Hallitusohjelman maahanmuutto-osiossa esitetään lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille. Suomessa vastikään tehty lukukausimaksukokeilu, Ruotsin ja Tanskan esimerkit sekä VATT:n ja CIMO:n vuonna 2014 julkaistut tutkimukset osoittavat lukukausimaksujen romahduttavan EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden määrän sekä tuottavan tappiota kansantaloudelle. Nämä tutkimustietoon perustuvat faktat sivuutettiin hallitusohjelmassa täysin.

“Maksuton koulutus on tasa-arvoisen koulutus- ja yhteiskuntajärjestelmän peruspilareita. Koulutuspolitiikkaa ei pidä tehdä maahanmuuttopoliittisessa työryhmässä. Hallituksen esitys vaikuttaa olevan puhtaasti ideologinen varsinkin kun lukukausimaksuille ei ole mitään taloudellisia perusteita, vaan päinvastoin.”, huomauttaa SAVOTTA:n puheenjohtaja Emmi Soukkanen.

Opiskelijajärjestöt eivät voi käsittää hallitusohjelmassa esitettyjen koulutusleikkausten lyhytnäköisyyttä. “Korkeakouluopiskelijat tekevät pisimmät työurat, työllistyvät keskimääräistä paremmin, maksavat eniten verotuloja ja siten tuottavat eniten Suomen kansantaloudelle pitkällä aikavälillä. Näillä leikkauksilla valtio on ampumassa itseään siihen nilkkaan, jolla pitäisi pystyä ponnistamaan kohti yhteiskuntamme parempaa huomista!”, puheenjohtajat peräänkuuluttavat.

Lisätietoja

Tuomas Hiltunen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), 050 535 3326

Emmi Soukkanen, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA, 044 785 5059

Simo Rauma, Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA, 0400 828 684