Ajankohtaista

08.02.2017

Opintopisteiden hakeminen luottamustoimista vuodelta 2016

Itä-Suomen yliopiston akateemisen rehtorin päätöksen (Dnro 297/12.00.01/2016) mukaan UEF:n opiskelijalle voidaan myöntää osallistumisesta ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn 1–5 opintopistettä ja osallistumisesta hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn 1–10 opintopistettä.

Osallistuminen ainejärjestö- ja kehotyöskentelyyn

Ainejärjestö- ja kerhotyöskentelystä voi hakea 1–5 opintopistettä.

Opintopisteiden hakemisen ehtona on vähintään yhden toimikauden kestänyt luottamustoimi ISYY:n hyväksymässä ainejärjestössä tai ISYY:n kerhossa, osallistuminen ylioppilaskunnan järjestämään koulutukseen ja luottamustehtävien moitteeton hoitaminen.

Opintopisteitä voi hakea täyttämällä ”Opintopisteiden hakeminen ainejärjestötoiminnasta” -lomakkeen sekä vähintään 2 sivun laajuisen oppimispäiväkirjan ja palauttamalla ne moodleen (kurssinumero 1131008).

Perustellusta syystä ylioppilaskunnan järjestämän koulutuksen voi korvata vastaamalla korvaaviin tehtäviin, jotka julkaistaan koulutuksen pitämisen jälkeen.

Vuonna 2017 järjestökoulutus pidetään 7.–8.2.2017.

Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn

Työryhmä- ja hallintotyöskentelystä voi hakea 1–10 opintopistettä.

Opintopisteitä voi hakea täyttämällä ”Opintopisteiden hakeminen osallistumisesta hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn” -lomakkeen sekä toimittamalla vähintään 2 sivun laajuisen oppimispäiväkirjan moodleen (kurssinumero 1131006).

Ehtoja ja tarkennuksia

Opintopisteiden hakemiseksi tulee luottamustoimen kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Opintopisteitä ei pääsääntöisesti voi hakea takautuvasti eikä ilman perusteltua syytä muista kuin vuonna 2016 hoidetuista luottamustoimista (esim. opiskelijavaihto).

Opintopisteitä voi hakea samantasoisesta luottamustehtävästä ainoastaan kerran ja luottamustoimista voi saada yhteensä enintään 10 opintopistettä.

ISYY:n edustajistotyöskentelystä opintopisteitä voi hakea, mikäli edustajistokauden loppuessa varaedustaja on noussut varsinaiseksi edustajaksi ja osallistunut aktiivisesti edustajistotyöskentelyyn.

Yliopiston ja ylioppilaskunnan toimielimistä, joiden toimikausi on yli yhden vuoden ja joista opiskelijan on mahdollista saada enemmän kuin yksi opintopiste, opiskelija voi saada yhden opintopisteen toimittuaan vähintään yhden vuoden toimielimessä.

Opiskelija voi korvata järjestökoulutukseen osallistumisen korvaavalla tehtävällä, mikäli hänellä on perusteltu syy olla pois järjestökoulutuksesta.

Opintopisteiden hakeminen

Opintopisteiden myöntämisen perusteet on kirjattu akateemisen rehtorin päätökseen, joka löytyy liitteenä moodlekurssien alueelta.

Opintopisteiden hakemiseksi on opiskelijan toimitettava kaikki pyydetyt asiakirjat sunnuntaihin 6.3.2017 klo 23.55 mennessä moodlealustalle. HUOM! Ainejärjestötyöskentelylle (1131008) ja hallinto- ja työryhmätyöskentelylle (1131006) on kummallekin omat moodlen kurssinumerot.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Ylioppilaskunnan tarkistettua kaikki asiakirjat, ylioppilaskunta päättää opintopisteiden puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä ja toimittaa kaikki opintopistehakemukset kootusti tiedekuntien hallintopalveluihin sekä yliopiston kirjaamoon.

Lisätietoja:

Pekka Koivaara, edunvalvontasihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, soko@isyy.fi, p. 050 535 3376 (Joensuu ja Savonlinna)
Piia Tiainen, edunvalvontasihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, koso(at)isyy.fi, p. 044 576 8414 (Kuopio)