Ajankohtaista

12.05.2017

Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt!

Kesällä päätoimisesti opiskelevien kannattaa hakea opintotukea nyt, jotta tuki ehditään myöntää ennen kuin kesäopinnot alkavat. Hae opintotukea kesäajalle verkossa.

Opiskelija voi saada opintotukea kesäajalle, jos hän suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja päätoimisesti. Myös kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja lainatakaus. Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaan. Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Lukio-opiskelijoille ei yleensä voida myöntää opintotukea kesäksi.

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat eivät voi saada opintotuen asumislisää 1.8.2017 alkaen. Siitä alkaen opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Asumistukea voi hakea jo kesän aikana Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella AT 1.

Kesätuen edellytyksenä on riittävä opintomäärä

Saadakseen kesäopintotukea opiskelijan tulee opiskella päätoimisesti eli hänellä on oltava riittävästi opintoja. Ammatillisessa koulutuksessa opintoja pitää olla kuukaudessa vähintään 18 päivän ajan ja keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä tukikuukautta kohti. Kunkin korkeakoulun opintotukilautakunta määrittelee, mikä on riittävä opiskelumäärä kesätuen saamiseksi. Yleensä se on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Kesäajan opintovaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei siis tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena ja että opintosuoritusten yhteismäärä on riittävä.

Tuen voi hakea helposti verkossa

Opiskelija voi hakea kesätukea joko verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OT 15).

Asiointipalvelun etusivulta näkee yhdellä vilkaisulla, onko hakemus ratkaistu ja milloin tuki maksetaan. Palvelu myös kertoo, jos verkkohakemus on jäänyt lähettämättä tai siitä puuttuu liitteitä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Muut kuin korkeakouluopiskelijat tarvitsevat kesätukihakemuksensa liitteeksi oppilaitoksesta todistuksen kesäopinnoista. Myös tarvittavat liitteet voi lähettää verkossa.

Lisätietoja Kelan verkkosivulta:
www.kela.fi/opintotuki