Ajankohtaista

10.03.2015

SYL ja SAMOK: Opintotuen rajaaminen tulee kalliimmaksi kuin siitä saatavat säästöt

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Kannanotto 10.3.2015

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK vetoavat eduskuntaan olla hyväksymättä hallituksen esitystä toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon opintotukioikeuden rajaamisesta.

Tänään tiistaina 10.3. käydyssä ensimmäisessä eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitys voitti täpärästi. Myös sivistysvaliokunta päätyi niukasti hallituksen esityksen kannalle viime perjantaina. Ensi perjantaina asia on vielä toisessa käsittelyssä eduskunnassa.

Sivistysvaliokunta tunnusti hallituksen esityksen monet ongelmat. Opiskelijajärjestöjen näkemyksen mukaan opintotukioikeuden rajaaminen ei tule toteuttamaan niitä 10,5 miljoonan euron säästöjä, joita hallitus toivoo esityksen tuottavan.

Kuten sivistysvaliokunta myös lausunnossaan toteaa, opintotuen leikkaus aiheuttaa mitä todennäköisimmin opintoaikojen pidentymistä, kun opiskelija joutuu käymään töissä opiskelunaikaisen toimeentulon turvaamiseksi. Opintoaikojen pidentyessä opintotuen leikkaamisesta saadut säästöt menetetään.

“Opintotuen rajaaminen toisesta samantasoisesta tutkinnosta on tässä talouden ja työmarkkinoiden murroksen tilassa järjetöntä. Toisen korkeakoulututkinnon suorittamisen syy on usein aiemman koulutusalan heikko työllisyystilanne. Tämän näkökulman myös valiokunta nostaa esille”, SYL:n puheenjohtaja Jari Järvenpää muistuttaa.

“Lisäksi käsittämätöntä on, että esityksen mukaan toista korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen, vaikka hän ei olisi nostanut ensimmäistä tutkintoa suorittaessa yhtäkään opintotukikuukautta. Tämä on sekä valiokunnan että meidän opiskelijoiden mielestä kohtuutonta. Laki tekee alan vaihdon useimmissa tapauksissa opiskelijalle taloudellisesti mahdottomaksi. Rajoitus koskee erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoit a, jotka haluavat hakeutua yliopistoon jatkamaan opintojaan suoritettuaan ammattikorkeakoulututkinnon”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen sanoo.

Opiskelijajärjestöt vetoavat eduskuntaan: jättäkää tämä kaikin puolin järjetön esitys hyväksymättä. Se ei jätä mahdollisuutta kouluttautua, jos valmistumisen jälkeen edessä on työttömyys, se pidentää opintoaikoja, pudottaa opiskelijoita muiden sosiaalietuuksien piiriin puhumattakaan kauaskantoisista vaikutuksista kansakunnan osaamistasoon. Opintotukeen on tehty kuluvan hallituskauden aikana useita muutoksia, ilman että on kunnolla tarkasteltu niiden seurauksia. Esitetty muutos aiheuttaa vain ja ainoastaan lisää ongelmia.

“Lain muutoksen seuraukset tulevat reilusti kalliimmiksi kuin siihen kohdistettu, kuviteltu 10 miljoonan euron säästö”, puheenjohtajat Jari Järvenpää (SYL) ja Joonas Peltonen (SAMOK) huomauttavat.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Jari Järvenpää, p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

Puheenjohtaja Joonas Peltonen, p. 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.