Ajankohtaista

26.11.2012

HAKUKUULUTUS: Jaoston puheenjohtajaksi Joensuun kampukselle

Jaostojen puheenjohtajia Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Joensuun kampukselle vuodelle 2013

ISYY hakee vuodelle 2013 joensuuhun puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia:
Koulutuspoliittiseen jaostoon
Sosiaalipoliittiseen jaostoon 
Toimintajaostoon

Tehtäviin voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Tehtävästä kiinnostuneet voivat lähettää esittelysähköpostin ko. jaoston sähköpostilistalle. Mikäli esittely on lähetetty ainakin 8 vuorokautta ennen ko. jaoston kokousta, saapuneet esittelyt liitetään kokouskutsuun.

Esittelyssä olisi hyvä tuoda esille:
– ehdokkaan nimi
– järjestö/ylioppilaskuntakokemus- miksi on kiinnostunut puheenjohtajan tehtävästä
– mihin asioihin haluaa kiinnittää huomiota jaoston tulevassa toiminnassa

Ehdokkaat haastatellaan kunkin jaoston kokouksessa (ajankohdat alempana). Kokouksessa on myös mahdollista asettua ehdokkaaksi ilman, että on jättänyt hakemusta etukäteen. Jaostot päättävät kokouksissaan edustajistolle esitettävät henkilöt jaostojen puheenjohtajiksi. Lopullisen päätöksen jaostojen puheenjohtajista tekee ISYYn edustajisto.

Jaostojen puheenjohtajat ovat keskeisiä henkilöitä ylioppilaskunnan toiminnassa. He vaikuttavat siihen, mitä kampuksilla tapahtuu. Puheenjohtajat valmistelevat ja johtavat jaostojen kokouksia sekä toimivat läheisessä yhteistyössä ylioppilaskunnan hallituksen ja henkilökunnan kanssa. Jaostojen puheenjohtajille maksetaan palkkio.

Jaoston puheenjohtajana pääsee tutustumaan poikkitieteellisesti eri oppiaineiden opiskelijoihin sekä näkemään ylioppilaskunnan toimintaa monella tasolla. Jaostojen puheenjohtajat kuuluvat myös ISYYn Joensuun kampusvaliokuntaan, joka mm. ohjaa ylioppilaskunnan resursseja paikallisesti. Koulutus- ja sosiaalipoliittisten jaostojen puheenjohtajat kuuluvat lisäksi ylioppilaskunnan yhteiseen edunvalvontatiimiin, joka koordinoi kolmen kampuksen edunvalvontaa.

Alla lyhyet kuvaukset jaostojen tarkoituksesta ja toiminnasta. Lisäksi kokouspäivämäärät hakijoiden haastatteluille.

********************

Koulutuspoliittinen jaosto, kopo.joensuu@isyy.fi
Koulutuspoliittinen jaosto edistää parempia opiskelumahdollisuuksia Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Jaosto käsittelee kokouksissaan ajankohtaisia edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä ja hoitaa erilaisia edunvalvontaprojekteja yhteistyössä ylioppilaskunnan muiden toimijoiden kanssa.
Kokous 5.12.2012 klo 16.15 Haltialla
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Satu Koikkalainen (skoikkail@student.uef.fi) Edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara (050 535 3376, soko@isyy.fi)

********************

Sosiaalipoliittinen jaosto, sopo.joensuu@isyy.fi
Sosiaalipoliittinen jaosto edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelijoiden toimeentuloon ja asumiseen liittyviä asioita. Jaosto käsittelee kokouksissaan ajankohtaisia edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä ja hoitaa erilaisia edunvalvontaprojekteja yhteistyössä ylioppilaskunnan muiden toimijoiden kanssa.
Kokous 10.12.2012 klo 16.15 Suvaksella
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tuomas Lindholm, (tuoli@student.uef.fi) Edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara (050 535 3376, soko@isyy.fi)

********************

Toimintajaosto, toimintajaosto.joensuu@isyy.fi
Toimintajaosto yhdistää eri alojen opiskelijoita järjestämällä poikkitieteellisiä tilaisuuksia ja tapahtumia sekä osallistuu ylioppilaskunnan vuosittaisten tapahtumien järjestämiseen.
Kokous 4.12.2012 klo 16.00 Haltialla
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tiia Heikkinen (@student.uef.fi) Vapaa-ajansihteeri Kari-Pekka Mustonen (050 346 9620 vapaa-aika@isyy.fi).

 

Julkaistu 26.11.2012