Ajankohtaista

25.05.2015

Hallituksen selonteko jäsenistölle – huhtikuu 2015

Huhtikuussa hallituksen jäsenet vetivät tiukan loppurutistuksen opiskelijaliikkeen yhteisessä eduskuntavaalikampanjassa, ehdokkaita tavaten ja lobaten. Vaalien jälkeen työtä teettivät vapputapahtumien järjestelyt, joita edelsivät vielä järjestöpäivät.

Hallituksen päivittäiseen selontekoon voit tutustua kokonaisuudessaan: Hallituksen päivittäinen selonteko, huhtikuu 2015  (pdf)

Juho Pulkka (puheenjohtaja)
Juho tavannut ja verkostoitunut sidosryhmien kanssa. Juho on myös osallistunut uuden tiedotussihteerin rekrytointiin. Lisäksi Juho on järjestellyt Kuopion vapputapahtumia.

Tuomas Hiltunen (1. varapuheenjohtaja)
Tuomas hoiti reippaalla otteella ISYY:n eduskuntavaalivaikuttamisen maaliin. Lisäksi Tuomas on tavannut sidosryhmiä ja järjestellyt vapputapahtumia.

Sami Gabbouj (viestintä ja yritysyhteistyö)
Sami on rekrytoinut uutta tiedotussihteeriä ja osallistunut SYKETTÄ:n viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. Lisäksi Sami on järjestellyt Kuopion vapputapahtumia.

Arshad Haroon (KV-asiat ja KV-tuutorointi)
Arshad on kehittänyt International Advisory Boardin toimintaa ja osallistunut kampustapahtumien järjestämiseen.

Heljä Hietala (työelämä ja yritysyhteistyö)
Heljä on tavannut ainejärjestöjä ja kerhoja sekä osallistunut SYL:n Järjestötapaamiseen Helsingissä. Lisäksi Heljä on starttaillut uusia yhteistyökuvioita Tahkon kanssa ja järjestänyt järjestöpäiviä.

Maria Jauhiainen (koulutuspolitiikka)
Maria työsti loppuun opinto- ja uraohjauskyselyn ja tapasi opintopsykologi Katri Ruthin kartoittaen UEF:n opintopsykologitilanteen. Lisäksi Maria on järjestellyt järjestöpäiviä, Halloped-kahveja ja Joensuun vapputapahtumia.

Antti Kurronen (KV-asiat ja tuutorointi)
Antti on ottanut KV-sektorin ja tuutoroinnin lisäksi hoitaakseen myös liikunta-asioita ja onkin hypännyt innokkaasti SYKETTÄ:n ja liikuntatuutoroinnin kehittämistyöhön mukaan.

Piia Tiainen (sosiaalipolitiikka ja kehitysyhteistyö)
Piiaa on työllistänyt pääsääntöisesti syksyn kehitysyhteistyöviikon järjestäminen ja koordinointi SYL:n kanssa sekä kehykoordinaattoreiden rekrytointi.