Ajankohtaista

17.09.2014

Hallituksen selonteko jäsenistölle – kesäkuukaudet 2014

Hallituksen päivittäiseen selontekoon voit tutustua kokonaisuudessaan: Hallituksen päivittäinen selonteko, kesäkuukaudet 2014 (pdf)

Tiivistelmä

Paula Martikainen (puheenjohtaja)
Paulan kesä oli ISYY-asioissakin vilkas. Alkukesään kuului korkakoululiikunnan projektisuunnttelijakandidaattien haastattelu. Kesän aikana hän kirjoitti kannaria opiskelijaterveydenhuollosta sekä oli mukana Suomi Areenassa. Elokuussa alkoi normaali kokousrumba.

Antti Saarelainen (hallituksen 1. varapuheenjohtaja)
Antin alkukesään kuului ISYY:n ympäristöohjelman päivittämistä. Sen tiimoilta hän tapasikin heinäkuussa Joensuun ympäristökerhon puheenjohtajan. Elokuu alkoi kokouksilla.

Juho Pulkka (hallituksen 2. varapuhenjohtaja)
Juhon alkukesä koostui palavereista. Erilaiset kokoukset pitivät kalenterin täytenä elokuun alkaessa, kuin myös SYL:n pj–ps-tapaaminenkin.

Emmi Alho (kansainväliset asiat ja tuutorointi)
Alkukesällä Emmillä oli SYL:n kv-sektorin skype-tapaaminen. Elokuu alkoi kokouksilla, kuten muillakin, sekä osallistumalla ISYY:n tuutorileirille.

Anu Arosanervo (koulutuspolitiikka)
Anun elokuuhun sisältyi erilaisia kokouksia, kuten muillakin hallituksen jäsenillä. Tuutorileirien lisäksi hän osallistui UEF:n oppimisympäristöseminaariin.

Inka-Mari Helvilä (sosiaalipolitiikka ja kehitysyhteistyö)
Inka-Mari tapasi kesäkuussa Savonlinnan Kehitysmaayhdistyksen väkeä Kehitysyhteistyöviikon tiimoilta. Elokuussa suunniteltiin Savonlinnan kampuksen kehyviikkoa sekä vessajulistekampanjan grafiikkaa.

Juho Malinen (viestintä ja yritysyhteistyö)
Juholla oli kesäkuussa palaveri uusien nettisivujen tiimoilta. Elokuu, kokouksien ja palaverien lisäksi, oli mielenkiintoinen joensuulaisen sanomalehden ominpäin tehdyn lisäyksen vuoksi, nopealla toiminnalla lehdeltä saatiin oikaisu.

Matias Vainio (vapaa-aika)
Alkukesän ohjelmisto Matiaksen kohdalla koostui liikuntaan liittyvistä palavereista. Palaverit liittyivät liikuntahankkeeseen eli Sykettä susirajalla -projektiin. Hanke piti hänet kiireisenä koko kesän. Elokuussa alkoivat rutiinikokoukset sekä tuutorileirit.