Ajankohtaista

26.10.2015

ISYY hakee opiskelija-auditoijia

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa kansallisen auditoinnin Itä-Suomen yliopistolle joulukuussa 2016. Ennen kansallista auditointia Itä-Suomen yliopisto toteuttaa ns. sisäisen auditoinnin omille yksiköilleen.

ISYY hakee opiskelijaedustajia edustamaan opiskelijoita yliopiston yksiköiden sisäisessä auditointiryhmässä seuraavasti:

·        Tietotekniikkapalvelut 1.12. (Kuopio)

·        Terveystieteiden tiedekunta 8.12. (Kuopio)

·        Filosofinen tiedekunta 18.2. (Joensuu)

Mitä auditointi on?

Auditoinnin eli laadunvarmistuksen tavoitteena on tehdä riippumaton ja ulkopuolinen arvio siitä, pystyykö yksikkö saavuttamaan sille itse asettamansa tavoitteet ja missä ajassa. Auditointiryhmän tehtävänä on havainnoida yksikön toimintaa ja tehdä kehitysehdotuksia sen toiminnasta.

Mitä auditoinnissa tehdään?

Auditointiryhmä pitää ensiksi valmistelevan kokouksen jonka jälkeen ryhmän jäsenet perehtyvät auditoitavan yksikön tuottamiin materiaaleihin. Varsinainen auditointi toteutetaan yhden päivän aikana palaverein ja haastatteluin. Auditointiin on varattava koko päivä. Tämän jälkeen ryhmä laatii kohteelle auditointiraportin johon kirjataan materiaalissa ja haastatteluissa esiin nousseet hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet tiedekunnassa.

Mitä opiskelija-auditoijalta vaaditaan?

Auditoijaksi kelpaa kuka tahansa yliopiston laatutyöstä kiinnostunut Itä-Suomen yliopiston opiskelija. Opiskelija-auditoijan on varattava koko päivä auditointitilaisuutta varten.

Mitä auditoinnista saa?

Opiskelija-auditoijana toimimalla voi saada yhden opintopisteen opintojaksolta ”osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn”.

Vapaamuotoiset hakemukset opiskelija-auditoijaksi on lähetettävä edunvalvontasihteeri Mikko Aaltoselle (Kuopio) tai Satu Koikkalaiselle (Joensuu ja Savonlinna) maanantaihin 9.11.2015 klo 12 mennessä.

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Mikko Aaltonen koso@isyy.fi, 044-576 8414
Edunvalvontasihteeri Satu Koikkalainen soko@isyy.fi 050-535 3376
Yliopiston laatupäällikkö Sirpa Suntioinen sirpa.suntioinen@uef.fi, 044-716 2142