Ajankohtaista

22.09.2014

ISYY päivitti perustulokantaansa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) edustajisto on tarkentanut ISYY:n perustulokantaa. Edustajisto linjasi kokouksessaan jo marraskuussa 2013 ISYY:n kannattavan perustuloa. ISYY:n hallitus näki kuitenkin perustulokannan tarkentamisen välttämättömänä tulevaisuuden perustulo- ja opintotukikeskustelun vuoksi.

Kokouksessaan 20.9.2014 ISYY:n edustajisto linjasi:

– Perustulo on jokaiselle täysi-ikäiselle maksettava, yksilökohtainen vastikkeeton valtion tarjoama tulo

– Perustulo on ympärivuotinen ja elinkustannusindeksiin sidottu

– Perustulo on verotettava tulo

– Perustulo olisi suurempi kuin nykyinen opintoraha ja sen asumislisä

– Ylioppilaskunta tekee edelleen opintotukivaikuttamista, kunnes ollaan siirrytty asteittain perustuloon

– Perustulon määrä määräytyy perusosasta ja mahdollisesta tarveharkintaisesta osiosta esimerkiksi asumisen kustannusten kattamiseksi.

Perusteluina perustulon kannattamiselle ISYY haluaa perustulon kannustavan työntekoon ja yrittäjyyteen, torjuvan harmaata taloutta ja luovan uutta kasvua, parantavan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta, taipuvan erilaisten elämäntilanteiden mukaan, vähentävän nykyisen byrokratian määrää ja ohjaavan avuntarvitsijan kohti ”yhden luukun periaatetta” sekä mahdollistavan siirtymisen elämäntilanteesta toiseen.

– Ylioppilaskunta näkee perustulon hyvänä opiskelijoille. Perustulo turvaa toimeentulon ja siten antaa mahdollisuuden keskittyä kokopäiväisesti opiskeluun ilman jatkuvaa huolta toimeentulosta, toteaa ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Paula Martikainen.

Samassa kokouksessa ISYY päätti liittyä perustulokeskustelua Suomessa edistävän BIEN Finland (Basic income earth network) -verkoston jäseneksi.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Paula Martikainen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 040 576 8400, puheenjohtaja@isyy.fi
Edunvalvontasihteeri Mikko Aaltonen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 040 576 8414, koso@isyy.fi