Ajankohtaista

29.10.2015

Järjestöavustushaku vuodelle 2016

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan 23.10.2015 laittaa hakuun järjestöavustukset vuodelle 2016. Järjestöavustukset jakautuvat yleis- ja hankeavustuksiin.

Yleisavustukset vuodelle 2016

Yleisavustus on tarkoitettu yhteisön toiminnan turvaamiseen yhteisön oman varainhankinnan ohella. Yleisavustus myönnetään yhteisön talouteen perustuvan tarveharkinnan perusteella. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään 90 % on ylioppilaskunnan jäseniä. Hakukelpoisia yhteisöjä ovat ylioppilaskunnan ainejärjestö- ja kampusjärjestöluetteloon hyväksytyt (tai hyväksymistä odottavat) yhteisöt.

Hakemukset on jätettävä järjestöavustushakulomakkeella ylioppilaskunnan toimistoon viimeistään 20.11.2015 klo 12.00. Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen kokouksen hyväksymä edellisen vuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio, mikäli niitä ei ole aikaisemmin toimitettu ylioppilaskuntaan. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää yleisavustuksien jakamisesta joulukuun aikana. Yleisavustukset maksetaan helmikuussa.

Hankeavustukset kevätlukukaudella 2016 toteutettaville hankkeille

Hankeavustukset on tarkoitettu kaiken kokoisten yhteisöjen hankkeiden tukemiseen oman ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen ohella. Hankeavustus myönnetään hankesuunnitelman arvioinnin perusteella oikeustoimikelpoiselle yhteisölle tai ylioppilaskunnan kerholle. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään puolet on ylioppilaskunnan jäseniä.

Hankeavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin. Hankeavustusta voidaan hakea mm. järjestön julkaisuun, ylioppilaskunnan tilavuokriin, tapahtuman järjestämistä varten tai kopiokiintiöihin. 2016 pääpainopistealueena ovat kansainvälisyyttä edistävät ja yhteisöllisyyttä kehittävät hankkeet sekä työelämätaitoihin keskittyvät hankkeet. Ylioppilaskunta suosii ympäristöystävällisiä, avoimia ja poikkitieteellisyyttä lisääviä hankkeita ja projekteja. Mikäli hankkeissa tai tapahtumissa on ruoka- tai kahvitarjoilu, edellytetään Reilun kaupan tuotteiden suosimista.

Avustuksia jaettaessa painotetaan järjestystä ainejärjestöt, kerhot, muut kampusjärjestöt.

Vapaamuotoiset hakemukset kevätlukukaudelle 2016 toteutettaviin hankkeisiin on jätettävä järjestöavustushakulomakkeella ylioppilaskunnan toimistoon viimeistään 20.11.2015 klo 12.00. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hankkeen päätyttyä avustuksen saanut yhteisö on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta avustuksen myöntäjälle. Raportoinnin laiminlyöminen ja järjestön yhteystietojen toimittamatta jättäminen estää kaikkien ylioppilaskunnan avustusten hakemisen ja maksamisen. Myönnetty avustus on käytettävä viimeistään 31.5.2016.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää hankeavustuksien jakamisesta marraskuun aikana.

Ohjeistus hankesuunnitelman tekemiseen löytyy löytyy ISYY:n Säännöt ja ohjeistukset -sivulta kohdasta Ohjeistukset.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen, paasihteeri@isyy.fi, 044 576 8417
ISYY: Avustukset