Ajankohtaista

19.01.2015

Kela tiedottaa: Sairaudesta toipuva opiskelija voi opiskella jonkin verran sairauspäivärahalla

Vuoden 2015 alusta päätoiminen opiskelija voi sairaudesta toipuessaan opiskella jonkin verran menettämättä sairauspäivärahaansa.

Kun opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa, hän voi opiskella enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Opiskelijan tulee itse arvioida, milloin opiskelun määrä täytyy, ja ilmoittaa siitä Kelaan.

Sairauspäivärahaa varten opiskelijan on toimitettava Kelaan lääkärintodistus työkyvyttömyydestään kuten tähänkin saakka. Sairauspäivärahan saaminen ei kuitenkaan estä täysin opintojen suorittamista. Muutoksen taustalla on, että osa opiskelijoista pystyisikin toipumisen edetessä opiskelemaan hieman sairauspäivärahakaudella, ja sillä saattaisi olla myönteinen vaikutus toipumiseen. Pitkäaikainen poissaolo opinnoista voi myös hankaloittaa opintojen jatkamista ja jopa edistää niiden keskeyttämistä.

Opiskelun ohjeelliset määrät sairauspäivärahakaudella eri opinnoissa:

– Korkeakouluopinnot: 24 opintopistettä lukuvuodessa, 12 opintopistettä lukukaudessa tai 3 opintopistettä kuukaudessa

– Ammatilliset opinnot: 16 opintoviikkoa lukuvuodessa, 8 opintoviikkoa lukukaudessa tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa (jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina, rajana on enintään 10 viikkotuntia opetukseen osallistumista)

– Lukio-opinnot: 10 lukiokurssia lukuvuodessa, 5 kurssia lukukaudessa tai 1 kurssi kuukaudessa tai 1 ylioppilastutkintoon kuuluva koe lukukaudessa.

Vuonna 2013 sairauspäivärahaa sai yhteensä 2 760 päätoimista opiskelijaa. Sairauspäivärahan yleisimmät syyt olivat mielenterveysongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä tapaturmat. Mielenterveysongelmat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat tyypillisesti sellaisia sairauksia, jotka eivät välttämättä täysin estä opiskelua.

Lisätietoja:

Sairaudesta toipuva opiskelija voi opiskella jonkin verran sairauspäivärahalla