Ajankohtaista

14.01.2014

Opintopisteiden hakeminen luottamustoimista vuodelta 2013

Itä-Suomen yliopiston akateemisen rehtorin päätöksen (Dnro. 2459/12.00.01/2010) mukaan UEF:n opiskelijalle voidaan myöntää osallistumisesta ainejärjestötyöskentelyyn 1–2 ja osallistumisesta hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn 1–3 opintopistettä.

Osallistuminen ainejärjestötyöskentelyyn

Ainejärjestötyöskentelystä voi hakea 1–2 opintopistettä. Opintopisteiden hakemisen ehtona on vähintään yhden toimikauden kestänyt luottamustoimi ISYY:n alaisessa ainejärjestössä, osallistuminen ylioppilaskunnan järjestämään koulutukseen ja luottamustehtävien moitteeton hoitaminen. Opintopisteitä voi hakea täyttämällä asiaankuuluvan lomakkeen sekä vähintään 2 sivun laajuisen oppimispäiväkirjan ja palauttamalla ne joko ylioppilaskunnan toimistoihin tai osoitteeseen opintopisteet@isyy.fi. Perustellusta syystä ylioppilaskunnan järjestämän koulutuksen voi korvata vastaamalla korvaavaan tehtävään.

Opintopisteiden hakeminen ainejärjestötoiminnasta:

Lomake (pdf)
Lomake (docx)

Osallistuminen työryhmä- ja hallintotyöskentelyyn

Työryhmä- ja hallintotyöskentelystä voi hakea 1–3 opintopistettä. Opintopisteitä voi hakea täyttämällä oheisen lomakkeen sekä toimittamalla vähintään 2 sivun laajuisen oppimispäiväkirjan joko ylioppilaskunnan toimistoihin tai osoitteeseen opintopisteet@isyy.fi.

Opintopisteiden hakeminen osallistumisesta hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn:

Lomake (pdf)
Lomake (docx)

Ehtoja ja tarkennuksia

Opintopisteiden hakemiseksi tulee luottamustoimen kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Opintopisteitä ei voi hakea takautuvasti eikä ilman perusteltua syytä muista kuin vuonna 2013 hoidetuista luottamustoimista (esim. opiskelijavaihto). Opintopisteitä voi hakea samantasoisesta luottamustehtävästä ainoastaan kerran ja luottamustoimista voi saada yhteensä enintään 5 opintopistettä. ISYY:n edustajistotyöskentelystä opintopisteitä voi hakea, mikäli edustajistokauden loppuessa varaedustaja on noussut varsinaiseksi edustajaksi ja osallistunut aktiivisesti edustajistotyöskentelyyn. Mikäli luottamustoimi yliopiston hallintoelimessä on jäänyt vajaaksi, voi opiskelija kuitenkin saada yhden opintopisteen vähintään vuoden kestäneestä kaudesta pl. yliopistokolleegio.

Opintopisteiden hakeminen

Opintopisteiden myöntämisen perusteet on kirjattu akateemisen rehtorin päätökseen, joka on tämän ilmoituksen liitteenä. Opintopisteiden hakemiseksi on opiskelijan toimitettava opintopisteistä haettavat lomakkeet kaikkine liitteineen sunnuntaihin 16.2. klo 23.59 mennessä joko sähköpostiosoitteeseen opintopisteet@isyy.fi tai johonkin ylioppilaskunnan toimipisteisiin niiden aukioloaikana osoitteella:

Joensuu:
Yliopistokatu 7
80100 Joensuu

Kuopio:
Yliopistoranta 3
70211 Kuopio

Savonlinna:
Kuninkaankartanonkatu 7
57101 Savonlinna

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei huomioida.

Ylioppilaskunnan tarkistettua kaikki asiakirjat ylioppilaskunta päättää opintopisteiden puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä ja toimittaa kaikki opintopistehakemukset kootusti tiedekuntien hallintopalveluihin sekä yliopiston kirjaamoon.

Lisätietoja:

Edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara soko(at)isyy.fi, 050 535 3376 (Joensuu ja Savonlinna)
Edunvalvontasihteeri Mikko Aaltonen, koso(at)isyy.fi, 044 576 8414 (Kuopio)

Lue lisää:

Akateemisen rehtorin päätös: Opintopisteet luottamustoimista yliopistolla (pdf)

 

Julkaistu 14.1.2014