Ajankohtaista

29.08.2017

Opiskelijat kaipaavat Itä-Suomen yliopistoon toista opintopsykologia

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)
Lehdistötiedote 29.8.2017
Vapaa julkaistavaksi: Heti

ISYY:n ja kantaa ottaneiden ainejärjestöjen mielestä yksi opintopsykologi ei ole tarpeeksi Itä-Suomen yliopiston kokoisessa yliopistossa.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) ja 34 UEF:issa opiskelevien ainejärjestöä ovat huolissaan UEF:n opintopsykologipalveluiden riittävyydestä. Ne ovat tänään jättäneet UEF:n johtoryhmälle vetoomuksen yliopiston opintopsykologiresurssin lisäämisestä.

– Itä-Suomen yliopistossa toimii tällä hetkellä yksi opintopsykologi yli 13 000 opiskelijaa kohti, kun Suomen Psykologiliiton suositus opiskelijamäärästä yhtä opintopsykologia kohti on noin 5000 opiskelijaa, kertoo ISYY:n hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Olli Auvinen.

Lisähaastetta lukumäärään tuo UEF:n kampusten maantieteellinen jakautuminen ja koulutusohjelmien eroavaisuudet.

Tarve opiskelijoiden tukipalveluiden lisäämiselle kumpuaa vahvasti muutoksista, joita korkeakouluympäristössä ja opiskelijoiden toimeentulossa on tapahtunut viime vuosina. Opiskelijoita patistetaan siirtymään työelämään yhä nopeammin samalla, kun heidän toimeentuloaan on muutettu lainapainotteisemmaksi. Myös oppimisympäristöt sekä oppimis- ja opetusmenetelmät käyvät läpi suuria muutoksia ja vaativat opiskelijoilta entistä enemmän itseohjautuvuutta.

Opintopsykologi tukee muutosten keskellä esimerkiksi opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia, vaikeuksia opintojen etenemisessä tai jotka kokevat opiskeluun liittyviä kovia paineita. Opintopsykologi keskittyy nimenomaan oppimisen näkökulmasta nähtäviin ongelmiin opinto-ohjauksen, -neuvonnan sekä mielenterveystyön rajapinnoilla.

– Opintopsykologin erityisosaamista ei voida korvata millään muilla keinoin, kuten lisäämällä opetushenkilökunnan ohjaus-aikaa. Myöskään YTHS:n psykologipalvelut eivät korvaa opintopsykologia, sillä niiden painotus on mielenterveystyössä, Auvinen toteaa.

ISYY on tehnyt opintopsykologipalveluiden lisäämisestä vetoomuksen yliopistolle edellisen kerran vuonna 2016 yhteistyössä YTHS:n terveystyöryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Olli Auvinen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava, p. 044 576 8401, olli.auvinen@isyy.fi

Vetoomuksen allekirjoittaneet ainejärjestöt:

Saksan kielen opiskelijat, Ablaut ry
Kemian pääaine- ja sivuaineopiskelijat, Bunsen ry
Hammaslääketieteen opiskelijat, Dentina ry
Englannin kielen opiskelijat, Echo ry
Matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat, Epsilon ry
Läntisen teologian opiskelijat, Fides Ostiensis ry
Farmasian opiskelijat, Fortis ry
Ruotsin kielen opiskelijat, Godis ry
Ympäristöalan ja sovelletun fysiikan opiskelijat, Hyeena ry
Venäjän opiskelijat, Iskra ry
Metsätieteiden opiskelijat, Joensuun Metsäylioppilaat ry
Joensuun kampuksen aineenopettajaopiskelijat, Joraus ry
Oikeustieteen opiskelijat, Judica ry
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat, Kassos ry
Kuopion Lääketieteen opiskelijat, KuoLO ry
Biolääketieteen opiskelijat, Kulti ry
Erikoisjuristiopiskelijat, Legio Ostiensis ry
Vieraiden kielten ja kääntämisen sekä yleisen kielitieteen opiskelijat, Lingtwisti ry
Biologian opiskelijat, Mikrovillus ry
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat, Nefa-Joensuu ry
Psykologian opiskelijat, Oidipus ry
Ohjauksen opiskelijat, Opossumi ry
Joensuun kampuksen kauppatieteiden opiskelijat, Optimi ry
Erityispedagogiikan opiskelijat, Poikkeus ry
Joensuun kampuksen luokanopettajaopiskelijat, Popsi ry
Yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja filosofian opiskelijat, Praxis ry
Kuopion kampuksen kauppatieteiden opiskelijat, Preemio ry
Ravitsemustieteen opiskelijat, Retikka ry
Kuopion kampuksen yhteiskuntatieteiden opiskelijat, Socius ry
Lastentarhanopettajaopiskelijat, Sulo ry
Hoitotieteen, terveystaloustieteen, kansanterveystieteen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon, liikuntalääketieteen ja ergonomian opiskelijat, Terho ry
Maantieteen, yhteiskuntamaantieteen, ympäristöpolitiikan ja ympäristöoikeuden opiskelijat, Tombolo ry
Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijat, Täky ry
Historian opiskelijat, Varnitsa ry

Lue lisää:

Vetoomus: ISYY ja ainejärjestöt opintopsykologiresurssin lisäämisen takana (pdf)