Ajankohtaista

02.04.2019

Opiskelijaterveydenhuolto muuttuu - mitä tämä tarkoittaa sinulle?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden piiriin kuuluvilta opiskelijoilta peritään 1.1.2021 alkaen pakollinen terveydenhoitomaksu, joka on noin 77 euroa lukuvuodessa. Jatkossa YTHS:n palveluista ei peritä käyntimaksuja.

Eduskunta hyväksyi lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (HE 145/2018 vp) 1.3.2019. Uusi laki astuu voimaan 1.1.2021. Uuden lain mukaan kaikki tutkintoon johtavissa opinnoissa läsnäoleviksi ilmoittautuneet korkeakoulujen opiskelijat kuuluvat YTHS:n palveluiden piiriin. Muutoksen myötä ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat, myös YAMK-opiskelijat, pääsevät YTHS:n palveluiden piiriin.  

Uuden lain mukaan korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu sekä terveydenhoitomaksujen keräysvastuu siirtyy Kelalle. Jatkossa YTHS:n terveydenhoitomaksu tullaan erottamaan selkeämmin omaksi erilliseksi maksukseen ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. YTHS tulee toimimaan palveluiden tarjoajana myös jatkossa. 

YTHS:n käyntimaksut poistuvat

Muutoksen jälkeen YTHS:n toiminta rahoitetaan osin valtion varoilla ja osin opiskelijoilta perittävällä terveydenhoitomaksulla. YTHS:n kokonaisrahoituksesta kustannetaan 77 prosenttia valtion varoista ja 23 prosenttia opiskelijoilta perittävällä terveydenhoitomaksulla. Terveydenhoitomaksun suuruus on sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan muutoksen astuttua voimaan noin 77 € per opiskelija. Maksun suuruus vahvistetaan vuosittain. 

Terveydenhoitomaksu maksetaan kahdessa erässä vuoden aikana, puolet syyslukukauden alussa ja toinen puoli kevätlukukaudella. Muutoksen jälkeen terveydenhoitomaksua ei enää kerätä ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä. Terveydenhoitomaksuun maksuvelvollisia ovat kaikki läsnäoleviksi ilmoittautuneet korkeakouluopiskelijat.

Pakollinen veroluonteinen terveydenhoitomaksu tulee muutoksen jälkeen kattamaan koko opiskeluterveydenhuollon. Veroluontoisella maksulla tarkoitetaan, että mikäli opiskelija laiminlyö maksun maksamista, voidaan se ulosmitata opintorahasta. Palveluista ei enää jatkossa peritä erillisiä käyntimaksuja. 

YTHS:n palveluihin tulee jatkossa sisältymään perusterveyden- ja sairaanhoidon palvelut mukaan luettuna mielenterveyden ja suun terveyden palvelut. 

Erikoislääkäripalvelut poistuvat ja palvelut kohdennetaan uudestaan

Uuden korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltolain astuttua voimaan tulevat erikoislääkäripalvelut poistumaan YTHS:n palvelutarjonnasta. Jatkossa YTHS:n tarjoamat erikoislääkäripalvelut ovat saatavilla yleislääkäriltä tai erillisellä lähetteellä. 

Muutoksen myötä kaikki korkeakouluopiskelijat, joiden opinnot eivät johda tutkintoon, jäävät YTHS:n palveluiden ulkopuolelle. Tämä koskee esimerkiksi kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita, jotka eivät suorita koko tutkintoa Suomessa. 

Jatko-opiskelijat ohjataan kunnalliseen terveydenhoitoon, kuten tähänkin saakka.

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija (Kuopio), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8414, koso@isyy.

Pekka Koivaara, edunvalvonta-asiantuntija (Joensuu), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8465, soko@isyy.fi

Lue lisää: 

Finlex.fi: Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta

Yths.fi: YTHS-laki hyväksyttiin – laajentumisen valmistelu käynnistyy välittömästi (1.3.2019)

Kela.fi: Kelalle uusia tehtäviä korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa (1.3.209)