Ajankohtaista

27.05.2015

SYL ja SAMOK: Opiskelijaa lyödään kuin vierasta sikaa!

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Kannanotto 27.5.2015

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ovat järkyttyneitä, pettyneitä ja vihaisia maan tulevan hallituksen suunnitelmista. Hallitusohjelma heikentää opiskelijoiden tilannetta lukemattomin tavoin. Toimeentulo, asuminen, maksuttomuus – kaikki opiskelijoiden ja koulutuksen kulmakivet ovat vaakalaudalla.

“Ymmärrämme valtiontalouden sopeutustarpeen, mutta näin yksisilmäistä leikkauspolitiikkaa emme voi hyväksyä. Korkeakoulutetut tekevät  tutkitusti Suomessa pisimmät ja tuottavimmat työurat. Mitä järkeä on leikata sieltä, josta on odotettavissa reipasta tuottoa valtionkassaan tulevaisuudessa? Tämä on käsittämätöntä!”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen ja SYL:n puheenjohtaja Jari Järvenpää parahtavat.

Hallitusohjelmaan on kirjattu valtava, 150 miljoonan euron säästö opintotukeen ja opintotuen indeksin poistaminen kokonaan. Tämä tarkoittaa huimaa viidenneksen leikkausta nykyiseen opintotukibudjettiin sekä lisäksi opintotuen reaaliarvon jäämistä reilusti jälkeen jatkossakin. Opiskelijoilta leikataan nyt kertaheitolla hurjasti, ja hallitus haluaa varmistaa, ettei tilanne tulevaisuudessakaan parane!

Leikkauksella tavoitellaan säästöjä, mutta toivotaan samalla opintoaikojen lyhentämistä. Tämä säästö tulee vaikuttamaan juuri päinvastoin: Toimeentulon järjestäminen on suurin opintoja hidastava tekijä!

“Tällaiset leikkaukset opiskelijoiden, yhteiskunnan vähävaraisimman ryhmän, toimeentulosta ovat järkyttäviä ja täysin valtion omien tavoitteiden vastaisia. Tämä päätös tulee pidentämään opintoaikoja, vähentämään opintotuen käyttäjämääriä entisestään ja rankaisemaan sitä porukkaa, jonka pitäisi pystyä rakentamaan tulevaisuus Suomeen. Tällaisella päätöksellä ei osaamisen ja innovaatioiden kärkimaata rakenneta!”Jari Järvenpää ja Joonas Peltonen kuuluttavat.

Opiskelijoiden toimeentuloa heikennetään myös toista kautta. Hallitusohjelman mukaan opiskelija-asuntojen rakentamista heikennetään merkittävästi. Opiskelija-asuntojen investointiavustus poistetaan kokonaan. Tällä on suora vaikutus sekä opiskelijoiden saatavilla olevien asuntojen määrään että opiskelijoiden vuokrakustannuksiin. Asuntomäärä vähenee, vuokrat nousevat, opiskelijat kärsivät.

SYL ja SAMOK vastustavat edelleen jyrkästi EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille kaavailtuja lukukausimaksuja. Maksuilla ei rakenneta avointa ja kansainvälistä yhteiskuntaa, ne pikemminkin rampauttavat sen. Hallitus sanoo haluavansa lisätä työperäistä maahanmuuttoa, mutta tukkii sen toimivimman väylän.

Koulutuksesta säästäminen vähentämällä maistereiden määrä ei ole kestävää ja johtaa osaamistason laskuun. Suomen keskeinen valtti on korkeakoulutettu osaaminen, eikä sen laimentaminen edistä isänmaan asiaa millään tavalla.

Opiskelijoille ei annettu turvaa millään osa-alueella. Opiskelijoiden terveydenhuollon tulevaisuus on jätetty täysin auki. SYL ja SAMOK vetoavat hallitukseen, että edes opiskelijoiden terveydestä pidetään huolta. “Sote- ja rahoitusuudistusten on mahdollistettava toimiva opiskeluterveydenhuolto. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toimintaedellytykset on turvattava ja YTHS laajennettava myös AMK-opiskelijoille. Antakaa meille edes tämä”, puheenjohtajat vetoavat.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jari Järvenpää (SYL), p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

puheenjohtaja Joonas Peltonen (SAMOK), p. 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.