Ajankohtaista

12.11.2018

#whatISYY: Koulutukset

Tällä kertaa #whatISYY -sarjassa esitellään ISYYn organisoimia koulutuksia!

ISYY järjestää vuosittain ainejärjestöjen ja ISYYn kerhojen toimijoille suunnattuja koulutuksia. Aloitamme uuden kalenterivuoden aina tehokkaasti järjestämällä järjestökoulutuksen, jossa ainejärjestöjen uudet hallituslaiset pääsevät perehtymään niin yhdistyslakiin kuin oman pestinsä hyviin käytänteisiin. Lisäksi hallituslaiset pääsevät koulutuspäivän aikana tutustumaan paremmin muiden ainejärjestöjen toimijoihin ja ISYYhyn. Järjestökoulutuksen on tarkoitus antaa hyvät eväät jokaiselle toimijalle hallituskauden alkuun, jotta vuosi lähtee varmoin ottein liikkeelle. Kouluttajina järjestökoulutuksessa toimii ISYYn henkilökunnan ja hallituksen jäsenten lisäksi esimerkiksi ulkopuolisia ammattilaisia ja vanhoja järjestöaktiiveja.

Alkuvuonna 2018 ISYY järjesti myös ensimmäistä kertaa erillisen koulutuksen kerhojensa toimijoille. Kerhokoulutuksen tarkoituksena on antaa paremmin tukea kerhojen arjen, talouden ja viestinnän järjestämiseen.

Lisäksi tänä vuonna ISYYn tietosuojavastaava Helena Eronen koulutti ainejärjestöjä EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) ja sen vaikutuksista ainejärjestöjen toimintaan. Keväällä ainejärjestöille on tarjottu myös Setan, Allianssin ja ISYYn yhdessä järjestämä koulutus yhdenvertaisuudesta ja häirintätilanteisiin puuttumisesta.

ISYYn organisoimien koulutusten ajatuksena on tarjota tietoa ja taitoa toiminnan tueksi niin kerhoille kuin ainejärjestöillekin, mutta myös tuoda ISYYtä organisaationa lähemmäksi, jotta voimme olla apuna ja tukena vastaamassa kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin parhaan osaamisemme mukaan.