Ajankohtaista

09.12.2017

Edustajiston kokouksen 7/2017 päätöksiä

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) edustajisto hyväksyi 8.12.2017 pidetyssä kokouksessaan (7/2017)  ylioppilaskunnan vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Edustajisto hyväksyi ISYY:lle myös 100 000 euron lisäsijoituksen rahastoon sekä edustajistovaalien tuloksen.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelman kirjaukset

ISYY:n ensi vuoden toimintasuunnitelmaan on kirjattu seuraavat projektit:

 1. UUDISTUVA YLIOPPILASKUNTA
 2. ISYY AKTIIVISENA YHTEISKUNNALLISENA VAIKUTTAJANA
 3. YLIOPPILASKUNNAN TOIMINNAN SELKEYTTÄMINEN JÄSENISTÖLLE
 4. HYVINVOIVA YLIOPPILASKUNTA
  4.1 Yhdenvertaisuuden takaava ylioppilaskunta
 5. SAVONLINNAN KAMPUSSIIRTO
  5.1 Joustava siirto Savonlinnasta Joensuuhun
  5.2 Paremmin tietoa kampussiirrosta
  5.3 Ainejärjestöjen tuki ja opiskelijoiden ryhmäyttäminen
 6. TYÖELÄMÄSEKTORIN VAKIINNUTTAMINEN PYSYVÄKSI OSAKSI TOIMINTAA
 7. YRITYSYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN
 8. KAMPUSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN
 9. Muut projektit
  9.1 Merkkiohjesäännön uudistaminen
  9.2 Kohti vaikuttavampaa liikuntavaikuttamista
  10. Jatkuvan toiminnan kuvaus


Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018 on kirjattu ylioppilaskunnan uudistamista koskeva projekti. Projektissa uudistetaan ylioppilaskunnan linjapaperi sekä luodaan visio siitä, millaisena Itä-Suomen yliopisto haluttaisiin nähdä tulevaisuudessa. Ylioppilaskunta pyrkii myös rohkaisemaan jäseniään yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, sekä ottamaan osaa yliopiston ja ylioppilaskunnan päätöksentekoon.

Lisäksi ISYY pyrkii kehittämään palveluitaan nykyajan opiskelijoita lähemmäksi ja tuomaan ne viestinnän avulla kokonaisvaltaisesti esille. Viestinnässä pyritään esittelemään ISYY:n toiminta kokonaisvaltaisesti sekä kehittämään ylioppilaskunnan brändiä ja graafista ilmettä.

Ylioppilaskunta pyrkii myös edistämään hyvinvointia hyvinvoinnin edistämisohjelman luomisella sekä pitämään yllä yhdenvertaisuutta.

Savonlinnan kampussiirtoon liittyen ylioppilaskunta jatkaa toimintaansa tapaamalla säännöllisesti yliopiston edustajia kampussiirron suhteen sekä parantamalla tiedottamista kampussiirrosta jäsenistölle. Opiskelijoiden ryhmäytymistä  pyritään myös edistämään Savonlinnan ja Joensuun ainejärjestöjen yhteistyön lisäämisellä.

Työelämäsektoria pyritään vakiinnuttamaan pysyväksi osaksi ISYY:n toimintaa muun muassa koulutusten ja tapahtumien avulla sekä yhteistyöllä yliopiston urapalveluiden kanssa. Myös ISYY:n yritysyhteistyölinjaukset päivitetään.

Kampusten kansainvälisyyttä pyritään kehittämään vaikuttamalla muun muassa Itä-Suomen yliopiston viestinnän kaksikielisyyden lisäämiseksi sekä ottamalla ainejärjestöt paremmin mukaan kansainväliseen toimintaan esimerkiksi tapahtumien muodossa.

Muita projekteja ylioppilaskunnalle ovat muun muassa merkkiohjesäännön päivittäminen sekä liikuntavaikuttamisen lisääminen. Jatkuvana toimintana toimintasuunnitelmassa mainitaan bändikämppien saaminen Joensuuhun, Joensuun ilmastokumppanuuden tavoitteiden kehittäminen, ylioppilaskunnan brändäys ja HallOpEd-verkoston kehittäminen.

Edustajiston päätökset panee toimeen 8.12.2017 valittu ISYY:n vuoden 2018 hallitus.

Lue lisää:

ISYY:n puheenjohtajaksi valittiin Jonni Nykänen ja hallituksen puheenjohtajaksi Juuso Sikiö

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2018–2019

Lisätietoja:

Juuso Sikiö, hallituksen puheenjohtaja 2018, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Juusos@uef.fi, p. 040 5670354

Jonni Nykänen, ylioppilaskunnan puheenjohtaja 2018, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Jonnin@student.uef.fi, p. 050 4421894

Anna-Kristiina Mikkonen, pääsihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, paasihteeri@isyy.fi, p. 044 576 8417