Ajankohtaista

27.02.2017

Hakukuulutuksia UEF:n toimielimiin

HAKUKUULUTUS LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN

Tiedekuntaneuvostoon etsitään yhtä (1) aktiivista opiskelijaa varajäseneksi vuoden 2017 lopussa päättyvälle kaudelle. Tiedekuntaneuvostossa pääset vaikuttamaan tiedekuntasi päätöksentekoon antaen siihen arvokasta opiskelijanäkökulmaa.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

  1. käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja tiedekunnan talousarviosta;
  2. käsitellä ja lausua tiedekunnan sisäistä rakenteesta siltä osin kuin rehtori päättää asiasta;
  3. päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
  4. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
  5. arvostella väitöskirjat;
  6. käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä;
  7. käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksetä;
  8. päättää dosentin arvon myöntämisestä;
  9. antaa kunniatohtorin arvo.

Vapaamuotoiset hakemukset 14.3.2017 kello 12.00 mennessä, edunvalvontasihteeri Piia Tiainen, koso@isyy.fi

HAKUKUULUTUS YHDENVERTAISUUSTOIMIKUNTAAN

Yhdenvertaisuustoimikuntaan etsitään kaudelle 2017-2018 kahta (2) opiskelijaedustajaa, toinen varsinainen ja toinen varajäsen.

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on:

– edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista sekä edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa
– huolehtia, että yliopistossa on jatkuvasti voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma
– seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumista
– edistää tasa-arvomyönteisen ja yhdenvertaisuuteen nähden avarakatseisen mielipideilmaston kehittymistä yliopistossa
– laatia selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Itä-Suomen yliopistossa
– tiedottaa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuusasioista ja tukea henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä kannanottoja
– kehittää yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa muiden korkeakoulujen kanssa
– ottaa kantaa havaitsemiinsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin yliopistossa

Vapaamuotoiset hakemukset 14.3.2017 kello 12.00 mennessä, edunvalvontasihteeri Piia Tiainen, koso@isyy.fi