Ajankohtaista

28.04.2015

HAKUKUULUTUS: Itä-Suomen yliopisto ylioppilaskunta (ISYY) hakee kehitysyhteistyön teemaviikon pääkoordinaattoria Kuopioon ja kahta paikalliskoordinaattoria Joensuuhun ja Savonlinnaan.

Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikko on SYL:n ja ylioppilaskuntien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä kehitysyhteistyötietoutta opiskelijoiden keskuudessa. Vuonna 2015 kehitysyhteistyöviikko järjestetään teemalla “Suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa.”

Koordinaattoreiden tehtävä on osallistua SYL:in järjestämään, eri ylioppilaskuntien vastaavista henkilöistä koostuvaan ohjausryhmään, jotka ohjaavat teemaviikon suunnittelua ja toteutusta. Seuraava koulutuksellinen kokous järjestetään Helsingissä 7.6.2015. Koulutuksiin osallistuminen on ehdottoman tärkeää.

Pääkoordinaattorin tehtävä on vastata kaikkien kampuksien teemaviikon suunnittelusta paikallisen koordinaattorin kanssa sekä on vastuussa teemaviikosta. Pääkoordinaattorin tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen ohjausryhmään ja säännöllinen yhteydenpito kehitysyhteistyötoimijoihin sekä hankkeesta tiedottaminen ylioppilaskunnan jäsenille. Jokaisella kampuksella toteutetaan viisi (5) tapahtumaa.

Koordinaattorit kokoavat ympärilleen opiskelijoista koostuvan työryhmän, jonka kanssa yhteistyössä koordinaattori ja paikalliskoordinaattorit suunnittelevat ja järjestävät paikalliset teemaviikon sekä tuottavat materiaalia tapahtumiin. Paikalliskoordinaattorit toimivat oman kampuksen työryhmän johtajana. Hän on päävastuussa pääkoordinaattorin kanssa oman kampuksen teemaviikon toteutumisesta yhdessä työryhmänsä kanssa. Paikalliskoordinaattori myös raportoi paikallistason tapahtumasta eteenpäin pääkoordinaattorille, joka koostaa lopullisen raportin SYL:ille.

Työskentely projektin parissa alkaa välittömästi tapahtumien suunnittelun ja kontaktoinnin parissa. Työt jatkuvat loppuvuoteen asti pitäen sisällään syksyllä järjestettävän teemaviikon ja raportoinnin projektista. Koordinaattoreilta edellytetään sitoutumista hankkeeseen vuoden loppuun asti. Hakijalta edellytetään sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan myös aiempi kokemus sekä tietämys projektityöstä, tiedottamisesta, kehitysyhteistyöstä ja ryhmän johtamisesta.
Koordinaattorina toimiminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia kehitysyhteistyöstä, projektityöstä, viestinnästä ja ryhmän johtamisesta. Apuna koordinaattoreilla on hallituksen kehitysyhteistyövastaava, teemaviikon työryhmät, muut ISYY:läiset koordinaattorit sekä valtakunnallinen ohjausryhmä.

(Brutto)Palkkiot määräytyvät seuraavasti:

Pääkoordinaattori (Kuopio): 830e

Paikalliskoordinaattori (Joensuu): 630e

Paikalliskoordinaattori (Savonlinna): 630e

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse aiheella ”Kehykoordinaattorihaku” osoitteeseen piia.tiainen@isyy.fi 13.5 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja

Piia Tiainen, ISYY:n hallituksen jäsen ja kehitysyhteistyövastaava 2015, piia.tiainen@isyy.fi
Satu Koikkalainen, ISYY:n hallituksen jäsen ja kehitysyhteistyövastaava 2014, skoikkal@student.uef.fi
Hanna Hylkilä, vuoden 2014 pääkoordinaattori, hanna.hylkila@gmail.com