Ajankohtaista

11.10.2018

Hakukuulutus: Varaedustaja yliopistokollegioon sekä YTHS Joensuun terveyspalveluyksikön johtokuntaan

Hakukuulutus: opiskelijavaraedustaja Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon sekä opiskelijaedustaja YTHS:n Joensuun johtokuntaan

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio on yliopistolain § 22 mukainen julkisoikeudellisen yliopiston yliopistokollegio, johon kuuluu 24 jäsentä niin että 8 jäsentä edustavat yliopiston professoreita, 8 yliopiston muuta tutkimus- ja opetushenkilökuntaa ja muuta henkilökuntaa ja 8 opiskelijoita.

YTHS:n terveyspalveluyksikön johtokunta kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen ja seuraa mm. palveluyksikön taloudenhoitoa, henkilöstöpolitiikkaa sekä potilasturvallisuuden ja – tyytyväisyyden indikaattoreita ja käsittelee muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee yhtä (1) opiskelijavaraedustajaa Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon sekä yhtä (1) edustajaa YTHS:n Joensuun terveyspalveluyksikön johtokuntaan vapautuneiden opiskelijaedustuspaikkojen tilalle vuoden 2019 loppuun kestävälle toimikaudelle. Opiskelijaedustajien nimeäminen toimielimiin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä.

Lisätietoa yliopistokollegiosta

Yliopistokollegion opiskelijajäseneksi tai varajäseneksi on hakukelpoinen henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Henkilö, joka on yliopistoon yli 50 %:ssa palvelussuhteessa, ei ole oikeutettu hakemaan toimielimeen opiskelijoiden ryhmässä. YTHS:n johtokuntaan on hakukelpoinen henkilö, jolla on oikeus suorittaa ylempi tai alempi korkeakoulututkinto Itä-Suomen yliopistossa.

Opiskelijaedustajalta toivotaan reipasta otetta tarttua asioihin, opiskelijanäkökulman esiin tuomista opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa sekä syvällistä perehtymistä käsiteltäviin asioihin.

Perustellut hakemukset tulee jättää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi

Perjantaihin 26.10.2018 klo 12.00 mennessä.

Päätöksen yliopistokollegioon valittavasta henkilöstä tekee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen esityksen perusteella kokouksessaan 21.11. tai 4.12. Terveyspalveluyksikön johtokunnan jäsenen valitsee ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja: Ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija (Kuopio) Mikko Aaltonen koso@isyy.fi, 044-576 8414