Ajankohtaista

23.05.2018

ISYYn valmistautuminen GDPR-uudistukseen hyvällä mallilla

Euroopan unionin, ja sitä myötä Suomen tietosuojalait uudistuvat, kun EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Henkilöiden oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa sekä korjata tai poistaa tarpeettomat tiedot ei kuitenkaan ole uutta, vaan lainsäädäntö on ollut voimassa jo 30 vuotta. Oikeuksia on tällä lakiuudistuksella tarkennettu ja lainsäädäntöä muokattu tarkennusten mukaiseksi. Tämä vaatii toimenpiteitä kaikilta niiltä tahoilta, jotka käsittelevät henkilötietoja ja pitävät niistä rekisteriä.

Vastuu koskee myös ISYYtä, jossa on tehty paljon erilaisia toimenpiteitä. Tärkein näistä on tietosuojavastaavan nimittäminen, mikä on lainsäädännöllinen tehtävä. ISYYn tietosuojavastaavana on maaliskuusta lähtien toiminut Helena Eronen. Helenan johdolla ISYY on kartoittanut, missä kaikkialla henkilötietoja säilytetään, miten niitä käsitellään ja kuka niihin pääsee käsiksi. Lisäksi ISYY on tehnyt käyttövaltuus- sekä tietosuojapolitiikasta dokumentit, jotka ohjaavat tietojen käsittelyä jatkossa lainsäädännön vaatimalla tavalla, esimerkiksi asiakirjoja käsitellessä tai arkistoidessa. Asetus säätelee myös sitä, mikä on tietojen käyttötarkoitus ja kuka niitä saa käsitellä.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä tietojen keräämisen läpinäkyvyyttä lisäämällä yksilöiden informaatiota siitä, millaisin perustein heidän tietojaan käsitellään ja millaisia oikeuksia yksilöillä on henkilötietojaan koskien. ISYY on esimerkiksi tehnyt jäsenrekisteristään selosteen informaatioksi jäsenille sekä varautunut henkilötietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen. Näiden lisäksi ISYY järjesti ainejärjestöille GDPR-koulutuksen 28.3., jolloin ainejärjestöt saivat tietoa uudistuksesta. Koulutuksen jälkeen ainejärjestöille välitettiin myös infomateriaalia uudistusta koskien.

Uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa myös ISYYn uutiskirjeiden jakelulistojen hallinnointiin. ISYYn uutiskirjeiden (Wiikko-Ärsyke ja Weekly Feed) vastaanottajalistat tyhjennetään toukokuun lopulla poislukien listoille itse liittyneiden osoitteet. Syksyllä yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuneiden ja ISYYn jäsenmaksun maksaneiden opiskelijoiden sähköpostiosoitteet lisätään kampuskohtaisille uutiskirjelistoille vaiheittain elo- ja syyskuun aikana. Jos haluat varmistaa, että heti syksyn ensimmäinen Wiikko-Ärsyke kilahtaa sähköpostiisi, käy liittymässä postituslistalle uutiskirjeen tilauslomakkeella. Saman lomakkeen kautta voit myös poistua listalta.

ISYYn valmistautuminen GDPR-asetukseen on lähtenyt hyvin liikkeelle ja henkilökunta on tehnyt paljon töitä valmistautumisen eteen. Aivan kaikki ei vielä ole valmista, mutta yleistilanne on todella hyvä.

Lue lisää

ISYYn tietosuoja
Tietosuojavaltuutetun toimisto
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)