Ajankohtaista

01.04.2019

Järjestöavustushaku syksylle 2019

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallitus on päättänyt kokouksessaan 28.3.2019 avata hakuun järjestöavustukset syksylle 2019. Kevään avustushaussa jaetaan syksylle hankeavustuksia .

Hankeavustukset syyslukukaudella 2019 toteutettaville hankkeille

Hankeavustukset on tarkoitettu yhteisöjen hankkeiden tukemiseen oman ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen ohella. Hankeavustus myönnetään hankesuunnitelman arvioinnin perusteella oikeustoimikelpoiselle yhteisölle tai ylioppilaskunnan kerholle. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään puolet on ylioppilaskunnan jäseniä.

Hankeavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin. Hankeavustusta voidaan hakea mm. järjestön julkaisuun, ylioppilaskunnan tilavuokriin, tapahtuman järjestämistä varten tai kopiokiintiöihin. Syksyn 2019 pääpainopistealueet ovat kestävä kehitys, ainejärjestöjen välinen yhteistyö ja kansainvälisyys. Ainejärjestöjen välisen yhteistyön todentamisen kriteerinä pidetään ainejärjestöjen tekemiä yhteisiä hakemuksia. Ylioppilaskunta suosii hankkeita jotka edistävät päihteettömyyttä ja terveellisiä elämäntapoja. Lisäksi suosimme hankkeita jotka edistävät työelämävalmiuksia. Hankkeissa edellytetään Reilun kaupan tuotteiden suosimista sekä ympäristöystävällisyyden ja yhdenvertaisuuden huomioimista.

Avustuksia jaettaessa painotetaan järjestystä ainejärjestöt, kerhot, muut kampusjärjestöt.

Hakuaika on 1.-26.4.2019. Hakemukset syyslukukaudella 2019 toteutettaviin hankkeisiin on jätettävä hankeavustushakulomakkeella sähköisesti viimeistään 26.4. kello 23.59.  Lomake aukeaa maanantaina 1.4. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma, joka sisältää hankkeen talousarvion. Liitteet toimitetaan sähköpostitse ISYYn järjestöasiantuntijalle. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hankkeen päätyttyä avustuksen saanut yhteisö on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta avustuksen myöntäjälle. Raportoinnin laiminlyöminen ja järjestön yhteystietojen toimittamatta jättäminen estää kaikkien ylioppilaskunnan avustusten hakemisen ja maksamisen. Myönnetty avustus on käytettävä viimeistään 30.11.2019. Jos tapahtuma on joulukuussa, voi maksatuspyynnön myöhemmästä toimitusajasta sopia erikseen. Ylioppilaskunnan hallitus päättää hankeavustuksien jakamisesta toukokuun aikana. Ohje hankeavustushakemuksen tekemiseen löytyy ISYYn nettisivujen materiaalipankista kohdasta Ohjeistukset ja oppaat.

Google Forms: Hankeavustushakulomake

Lue lisää:

Isyy.fi: Avustukset

Isyy.fi: Ohjeistus hankesuunnitelman tekemiseen (Materiaalipankki>Ohjeistukset ja oppaat)

Isyy.fi: Hankeavustusten maksatuspyyntö (Materiaalipankki>Lomakkeet>Hankeavustukset)

Lisätietoja:

Kuopio: Karoliina Nissinen, järjestöasiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, jarjestoasiantuntija@isyy.fi, puh. 044 576 8419

Joensuu: Liisa Kainulainen, toimistosihteeri (sijainen), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, toimisto.joensuu@isyy.fi, puh. 044 576 8449