Ajankohtaista

04.05.2017

Liiat opintotuet palautettava toukokuun loppuun mennessä

Tuen voi palauttaa helposti verkossa Kelan asiointipalvelussa. Jos liikaa maksettua opintotukea ei palauteta ajoissa, se peritään takaisin 7,5 prosentilla korotettuna.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2016, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä. Opintotuen vapaaehtoinen palautus on maksettu ajallaan, kun se maksetaan viimeistään keskiviikkona 31.5.2017.

Opintotuen saaja voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta opintotuessa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

Opiskelija voi myös selvittää vuositulonsa esitäytetystä veroilmoituksesta. Opintotuen kela.fi-sivuilla on ohje siitä, miten esitäytetystä veroilmoituksesta voi laskea opintotuen tulovalvonnassa huomioitavat vuositulot.

Apua tulojen arviointiin ja opintotuen palauttamiseen voi lisäksi saada 2 minuutin opasvideosta, joka neuvoo askel askeleelta, miten Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla saa selville palautettavan tuen määrän.

Tuet on helppoa palauttaa verkossa

Opintotuen vapaaehtoisen palautuksen voi tehdä verkossa. Kelan asiointipalvelu ohjaa käyttäjää kertomalla, mitkä kuukaudet voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa heti verkkopankissa. Vaihtoehtoisesti voi tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot tai tilata Kelasta maksulomakkeen, joka postitetaan kotiin.

Palautusilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella OT 16. Paperilomake on toimitettava Kelaan 9.5.2017 mennessä. Paperilomakkeen palauttaneille opiskelijoille lähetetään kotiin valmiiksi täytetty maksulomake.

Tulorajan voi tarkistaa Kelan verkkopalvelusta

Jos opiskelijalle on maksettu opintotukea 9 kuukaudelta, opintotuen lisäksi saatujen muiden tulojen vuosituloraja on 11 850 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa asiointipalvelusta tai Kelan puhelinpalvelusta 020 692 209 ma–pe klo 8–17.

Tuloina huomioidaan opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot bruttomääräisinä ilman vähennyksiä sekä apurahat ja tulot ulkomailta. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ei huomioida tulona. Opiskelijan on itse laskettava, kuinka paljon hänellä on opintotukeen vaikuttavia muita tuloja.

Opiskelija voi itse valita, minkä kuukausien tuet hän palauttaa. Korkeakouluopiskelija saa palauttamansa tukikuukaudet uudelleen käyttöönsä.

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä hän palauta tukiaan, Kela perii liikaa maksetut tuet takaisin. Tulovalvonnan jälkeen tukien takaisin maksettava määrä on 7,5 % suurempi kuin vapaaehtoisessa palautuksessa.

Opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi vuosi sitten 27,8 milj. euroa yhteensä 26 200 opiskelijalta. Valtaosa opiskelijoista palauttaa tuet verkossa.

Kela ilmoittaa opintotuen palautukset verottajalle

Verohallinto on lähettänyt verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on huomioitu helmikuun loppuun mennessä tulleet opintorahan palautukset. Kela ilmoittaa maalis–toukokuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti, eikä opiskelijan tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.