Ajankohtaista

20.04.2015

On aika tarkistaa viime vuoden tulot ja palautaa Kelalle liikaa maksettu opintotuki

Vuoden 2014 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31.5.2015. Opintotuen saaja voi nyt tarkistaa Kelan asiointipalvelusta opintotuessa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot.

Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot. Vuositulojen ennakkotiedot perustuvat esitäytettyjen veroilmoitusten tulotietoihin sekä käytettävissä oleviin apurahatietoihin ja ulkomaan tuloihin. Verotuksen ennakkotiedoista voi puuttua osittain tai kokonaan tiettyjä tulolajeja. Näitä ovat muun muassa elinkeinotoiminnan tulot ja vuokratulot. Kyselyssä näkyy myös tiedossa olevien osinkotulojen määrä. Näistä kuitenkin vain määrätty osa on veronalaista tuloa, joka otetaan huomioon opintotuen tulovalvonnassa. Kyselyssä näkyvän tulon määrä voi myös muuttua lopullisessa verotuksessa. Vuositulot-kyselyn tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan, pitääkö hänen palauttaa opintotukea vuodelta 2014. Lain mukaan opiskelija vastaa kuitenkin itse siitä, että hän arvioi vuositulonsa oikein ja että hänen vuositulonsa eivät ylitä vuositulorajaa.

Opintotuen tulovalvonta tehdään vahvistetun verotuksen tulotietojen perusteella. Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2014, hän voi palauttaa vapaaehtoisesti liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä. Opintotuen vapaaehtoinen palautus on maksettu ajallaan, kun se maksetaan pankissa viimeistään perjantaina 29.5.2015 tai verkkopankissa viimeistään eräpäivällä 31.5.2015. Kun opintotuen saaja palauttaa liikaa maksetun tuen vapaaehtoisesti toukokuun loppuun mennessä, tukea ei peritä takaisin 15 prosentilla korotettuna ensi vuoden keväänä.

Kela on julkaissut Youtube:n opintotuen saajille opasvideon, joka antaa konkreettiset neuvot omien vuositulojen tarkistamisesta. Usein opiskelijalle on epäselvää, kuinka monen kuukauden opintotuki tulisi palauttaa, jos vuosituloraja ylittyi. Kahden minuutin video neuvoo askel askeleelta, miten asian voi selvittää Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla.

 

Lisätietoja asiakkaille
Kelan verkosivulla > Tulot
Opiskelijan tuet -palvelunumerosta 020 692 209 ma–pe klo 8–18