Ajankohtaista

31.03.2014

Hakukuulutus: ISYY hakee jäseniä SYL:n Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee jäseniä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun lukuvuodelle 2014–2015.

Toiminta ja tehtävä

Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen neuvonantaja kehitysyhteistyöasioissa. KENKKU hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Toimikausi on syyskuun alusta elokuun loppuun.

SYL:n käynnissä olevat kehitysyhteistyöhankkeet ovat yhteisöryhmähanke Mongoliassa, lasten luku- ja kirjoitustaidon parantamishanke Mosambikissa sekä valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikkojen kehittämishanke Suomessa. Uusia hankkeita haetaan vuosiksi 2015–2017 Mongoliaan ja Guatemalaan.

KENKKUn tehtäviin kuuluu hankehallinnossa avustaminen, kuten raportointi, hankkeiden talousseuranta ja yleinen hankkeen etenemisen seuranta. KENKKU kokoontuu kerran kuussa lukuvuoden aikana Helsingissä yleensä maanantaisin tai perjantaisin. Kokousten välillä asioita valmistellaan sähköpostitse. Jokainen KENKKUn jäsen kuuluu myös maaryhmään, jossa hän tutustuu tarkemmin yhteen SYL:n hankkeeseen ja osallistuu kyseisen hankkeen hallinnointiin. KENKKUn tehtäviin kuuluu myös kehitysyhteistyöstä tiedottaminen, kuten blogin kirjoittaminen ja ylioppilaskuntavierailut. KENKKUn jäsenten matkakulut kokouksiin korvataan.

Hakijalta vaadittavat ominaisuudet

Valituilta jäseniltä toivotaan kokemusta kehitysyhteistyöstä, yhteistyötaitoja, innostuneisuutta ja ideointikykyä. Hakijan tulee sitoutua osallistumaan aktiivisesti KENKKUn toimintaan niin kokouksissa kuin kokousten ulkopuolella.

Hakijaa pyydetään kertomaan hakemuksessaan mahdollisesta ulkomaanvaihdosta, harjoittelusta tai työstä, ja sen vaikutuksista toimintaan osallistumiseen. Osalla KENKKUun valittavista opiskelijoista on oltava sujuva espanjankielen taito Guatemalan hankkeen takia. Hakijaa pyydetään kuvailemaan hakemuksessaan omaa osaamistaan ja motivaatiotaan sekä kertomaan, miten hän kehittäisi oman ylioppilaskuntansa tietämystä SYL:n kehitysyhteistyöasioista. Hakijan tulee ymmärtää sujuvasti suomea ja englantia.

Toimita hakemuksesi 2.5.2014 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen inka-mari.helvila@isyy.fi.

Lue lisää:

SYL: Kehitysyhteistyö

KENKKUn tehtävänkuvaus (pdf)

Lisätietoja:

ISYY:n hallituksen kehitysyhteistyövastaava Inka-Mari Helvilä, inka-mari.helvila@isyy.fi, 044 576 8404
SYL:n Kehitysyhteistyökoordinaattori Salla Mäkelä salla.makela@syl.fi, 044 780 0220

 

Julkaistu 31.3.2014