Ajankohtaista

25.05.2015

HAKUKUULUTUS: ISYY hakee vapaa-ajan sihteeriä (toimipaikkana Joensuu)

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on noin 12 000 jäsenen julkisoikeudellinen yhteisö. Ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsenistönsä edunvalvojana ja yhdyssiteenä sekä tuottaa opiskelijapalveluja.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee

VAPAA-AJAN SIHTEERIÄ (toimipaikkana Joensuu)

Vapaa-ajan sihteerin tehtäviin kuuluu kokonaisvastuu ylioppilaskunnan vapaa-ajan toimintojen järjestämisestä sekä järjestötoiminnasta. Järjestötoiminnan piiriin kuuluu mm. toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja koordinointi, sekä järjestöyhteistyö. Lisäksi tehtäviin kuuluvat järjestöjen neuvonta ja koulutus, järjestöviestintä, ylioppilaskunnan kulttuuritoiminnan koordinointi sekä sidosryhmäyhteistyö. Työajasta 50 % käytetään Itä-Suomen yliopiston sekä Karelia-ammattikorkeakoulun yhteisten Sykettä – korkeakoululiikuntapalveluiden järjestämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi liikunnan piiriin kuuluu Savonlinnan kampuksen liikuntapalveluiden järjestäminen.

Vapaa-ajan sihteerin tehtävänä on mm:
– vapaa-ajan sektorin kehittäminen
– järjestötoiminnan suunnittelu ja koordinointi, neuvonta ja koulutus
– ylioppilaskunnan kulttuuritoiminnan organisoiminen sekä opiskelijatapahtumien järjestäminen
– Joensuun ja Savonlinnan korkeakoululiikunnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä korkeakoululiikunnan suunnittelijan kanssa
– ylioppilaskunnan viestinnän tuottamiseen osallistuminen, mm. Wiikko-Ärsykkeen koostaminen
– toimia esittelijänä kulttuuri-, liikunta-, ja järjestöasiat ylioppilaskunnan hallitukselle
– muut pääsihteerin määräämät tehtävät

Hakijalta edellytetään yliopisto-opintoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, organisointitaitoja, yhteistyökykyä, oma-aloitteista asennetta, palveluhenkisyyttä, vahvaa liikuntapuolen tuntemusta, kiinnostusta opiskelu- ja työhyvinvoinnin kehittämisestä  sekä vahvaa suomen ja englannin kielen taitoa. Aikaisempi kokemus ylioppilaskuntatoiminnasta ja opiskelijaedunvalvonnasta katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme atk-ylläpitotaitoja ja aiempaa kokemusta liikunnan parissa työskentelystä sekä tapahtumien järjestämisestä. Ylioppilaskunnan organisaatioon ja toimintaan voi tutustua osoitteessa www.isyy.fi.

Tehtävä on työajaltaan joustava kokopäiväinen toimi ja täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Työ pyritään aloittamaan kesäkuussa 2015, perehdyttämisjakso sovitetaan alkukesään. Palkka maksetaan ISYY:n palkkataulukon mukaan, lähtöpalkka ilman lisiä on n. 1937e/kk.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot jätetään ylioppilaskunnan pääsihteerille paasihteeri@isyy.fi. Hakuaika päättyy 27.5.2015 klo 12.00. Vain sähköpostilla lähetetyt ja aiheella VAPAA-AJAN SIHTEERI tulleet hakemukset huomioidaan. Haastateltavaksi kutsuttaville hakijoille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Haastattelut suoritetaan viikon 23 aikana.

Lisätietoja:
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tuomas Hiltunen, p. 050 535 3326, kampuspj.joensuu@isyy.fi
Pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen, p. 044 576 8417, paasihteeri@isyy.fi