Ajankohtaista

13.09.2018

Hakukuulutus: Opiskelijaedustaja Helena Vuorenmiehen säätiön hallitukseen

 

Helena Vuorenmiehen säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä tukea
’’Savosta kotoisin olevien nuorten jatkokoulutuksessa olevien opinnoissa
lahjakkuutta ja ahkeruutta osoittaneiden tutkijoiden työtä. Etusijalle asetetaan
aineenvaihdunnan ja elintoimintojen sääntelyn tutkimus.’’

Säätiön asioita hoitaa viisijäseninen hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella kulloinkin virassa oleva rehtori. Muut jäsenet valitsee säätiön hallitus kuultuaan Itä-Suomen yliopistoa ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaa.

Jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että kaksi jäsentä valitaan yliopiston professorikunnasta, yksi jäsen jatkokoulutettavista ja yksi jäsen opiskelijoista. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuoroisia. Vuonna 2018 erovuorossa on opiskelijajäsen

ISYY hakee yhtä (1) opiskelijajäsentä Helena Vuorenmiehen säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020.

Hakukelpoinen on opiskelija, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa perustutkinto tai tieteellinen jatkotutkinto. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä tutkimusrahoituksen hakemisen kriteereihin, tutkimusrahan käytön raportointiin ja tieteelliseen tutkimukseen.

Haussa ensisijalla ovat terveystieteiden tiedekunnan opiskelijat

Perustellut hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliitikan asiantuntija (Kuopio) Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi

Perjantaihin 28.9.2018 klo 12.00 mennessä.

Valittavan henkilön päättää Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja: ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen koso@isyy.fi, 044-576 8414
Säätiön asiamies Petri Rintamäki petri.rintamaki@uef.fi, 050 575 9957