Ajankohtaista

06.09.2017

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajia Itä-Suomen yliopistoon

Nykyisten opiskelijaedustajien toimikausi Itä-Suomen yliopiston hallintoelimissä päättyy 31.12.2017. Seuraava opiskelijaedustajien toimikausi yliopiston hallintoelimissä alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston toimielimiin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon kahdeksaa (8) opiskelijajäsentä ja näille kahdeksaa (8) varajäsentä.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee kahta (2) opiskelijaedustajaa Itä-Suomen yliopiston hallitukseen.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee:

Terveystieteiden;

luonnontieteiden ja metsätieteiden sekä

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon neljää (4) opiskelijajäsentä ja näille neljää (4) varajäsentä sekä

filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon viittä (5) opiskelijajäsentä ja näille viittä (5) varajäsentä.

Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi voidaan valita läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Henkilö, joka on yliopistoon yli 50 %:ssa palvelusuhteessa, ei ole oikeutettu hakemaan toimielimeen opiskelijoiden ryhmässä.

Hakemuksen voi jättää sähköisesti täyttämällä sähköinen kaavake.

Hakemukset voi myös toimittaa kirjallisesti ylioppilaskunnan toimistoon Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksella.

Hakemuksen tulee olla palautettu viimeistään keskiviikkona 21.9.2017 kello 12.00. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset käsittelee ylioppilaskunnan nimeämä valintatyöryhmä ja valinnat tekee ylioppilaskunnan edustajista kokouksessaan 29.9.2017.

Hakija joka on hakenut yliopiston hallitukseen saatetaan kutsua haastateltavaksi edustajiston kokoukseen. Kokous järjestetään illalla 29.9.2017 Savonlinnassa.

Lisätietoja:

Ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara, soko@isyy.fi, p. 050 535 3376

Lisätietoja toimielimistä haussa olevista toimielimistä voi hakea yliopiston nettisivuilta sekä:

Lisätietoja yliopiston hallituksesta (pdf)
Lisätietoja yliopistokollegiosta (pdf)
Lisätietoja tiedekuntaneuvostosta (pdf)

Päivitetty 20.9.2017 klo 12:05 hakuajan osalta. Hakuaikaa on jatkettu 21.9. klo 12 saakka.