Ajankohtaista

28.10.2014

Hakukuulutus opiskelijaedustajiksi

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee opiskelijoita Itä-Suomen yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi sekä muihin tehtäviin. Toimikausi mainitaan tehtävän yhteydessä. Ylioppilaskunnan hallitus päättää nimityksistä kokouksessaan, viimeistään 20.11.2014.

Vapaamuotoiset hakemukset opiskelijaedustajaksi on toimitettava joko jollekin ylioppilaskunnan toimistoista tai lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen soko@isyy.fi

Hakuaika umpeutuu tiistaina 11.11.2014 kello 12.00.

Hakemuksestasi on käytävä ilmi: opiskelijan nimi, opiskelijanumero, pääaine, tiedekunta sekä mihin toimielimeen haet. Lisäksi hakemukseen tulisi lisätä kuvaus, miksi haet kyseiseen toimeen tai miksi sinut tulisi valita.

Joensuussa                            Kuopiossa                            Savonlinnassa
Yliopistokatu 7                      Yliopistoranta 3                 Kuninkaankartanonkatu 5
80100 Joensuu                     70211 Kuopio                      57101 Savonlinna

Itä-Suomen yliopiston hallinnossa ovat haettavina alla luetellut paikat.

Muutoksenhakulautakunta 1.1.2015 – 31.12.2017

                kaksi varsinaista jäsentä
                kaksi varajäsentä

Tutkimuseettinen toimikunta 1.1.2015 – 31.12.2016

                kaksi varsinaista jäsentä

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,
tiedekuntaneuvosto 1.12.2014 – 31.12.2015

                kaksi varajäsentä

Kielikeskuksen kehittämis- ja laaturyhmä 1.12.2014 – 31.12.2015

                kaksi varsinaista jäsentä

Opintotukilautakunta 1.1.2015 – 31.12.2015

                yksi varajäsen

Opiskelijajäsenet yliopiston hallintoon nimittää Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Ylioppilaskunnan sääntöjen 56a §:n mukaan: ”Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet ovat vaalikelpoisia 1 momentin tarkoittamiin toimielimiin. Elleivät he ole esteellisiä toimimaan kyseisessä toimielimessä, yliopistolain nojalla.”

Yliopistolain 46 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on:

1) nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin,

2) nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaiseen opintotukilautakuntaan,

3) osallistua tarvittaessa kansanterveyslain (66/1972) 14§:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteutukseen”.

 

Lisätietoja:

Edunvalvontasihteeri Mikko Aaltonen, koso(at)isyy.fi, 044 576 8414 (Kuopio)
Edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara soko(at)isyy.fi, 050 535 3376 (Joensuu ja Savonlinna)