Ajankohtaista

12.05.2014

Hallituksen selonteko jäsenistölle – maaliskuu 2014

Hallituksen päivittäiseen selontekoon voit tutustua kokonaisuudessaan: Hallituksen päivittäinen selonteko, maaliskuu 2014 (pdf)

Tiivistelmä

Paula Martikainen (puheenjohtaja)
Maaliskuussa Paulaa on työllistänyt uuden kv- ja hallintosihteerin rekrytointi. Hän osallistui SYL:in puheenjohtja- ja pääsihteeritapaamiseen Helsingissä. Savonlinnan edustajistokokouksen lisäksi Paula piti tavoite- ja kehityskeskustelun hallituksen jäsenille.

Antti Saarelainen (hallituksen 1. varapuhenjohtaja, ympäristö)
Maaliskuussa Antti osallistui Pj-sitsien suunnitteluun POKA:n ja Akavan opiskelijoiden kanssa. Hän otti osaa Reilun kaupan kaupunki -kokoukseen Joensuussa ja Maksuton koulutus -ständille Careliassa. Lisäksi kuukausi koostui monen eri valiokunnan kokouksista, kuin myös SYL:in pj-ps-tapaamisesta

Juho Pulkka (hallituksen 2. varapuheenjohtaja)
Maaliskuussa Juho osallistui Puijon opiskelija -tapahtumaan sekä Hymy- ja valitusviikoille Kuopiossa, SYL:in pj-ps-tapaamiseen Helsingissä. Tämän lisäksi hänen kuukautensa koostui lukuisista palavereista ja verkkoneuvotteluista.

Emmi Alho (kansainväliset asiat)
Maaliskuussa Emmiä työllisti myös uuden kv- ja hallintosihteerin rekrytointi. Emmi osallistui tuutoroinnin työryhmään ja englannin opiskelijoiden ainejärjestö Echon hallituksen kokoukseen. Savonlinnan lisäksi Emmi matkusti SYL:in kv-päiville.

Anu Arosanervo (koulutuspolitiikka)
Maaliskuussa Anu ständäili Carelialla Hymy- ja valitusviikon tiimoilta, osallistui kummiainejärjestönsä Lingtwistin kokoukseen sekä UEF:n vuosipäiväjuhlaan Kuopiossa. Hän kokousti mm. edunvalvontatiimin kanssa sekä tapasi hallopedejä.

Inka-Mari Helvilä (sosiaalipolitiikka ja kehitysyhteistyö)
Maaliskuussa Inka-Mari osallistui Savonlinnan kampuksen kulttuuriviikon suunnitteluun ja EVVK-kahveille. Hänellä oli syrjinnän vastaiset koulutukset niin Kuopiossa kuin Savonlinnassa. Hänellä oli myös palaveri Kehylehdestä päätoimittajan kanssa ja yhdenvertaisuuskyselyn analysointia.

Juho Malinen (viestintä ja yritysyhteistyö)
Maaliskuussa Juho aloitti ISYY:n someohjeistuksen työstämisen. Viestinnän sektorin loppuvuoden aikatauluttamista sekä sektorin tärkeimpien projektien että jatkuvan toiminnan osalta. Juho osallistui Savonlinnan kokouksiin.

Matias Vainio (vapaa-aika)
Maaliskuussa Matias osallistui Puijon opiskelijatapahtumaan Kuopiossa sekä kulttuuriviikon valmisteluun mm. tapaamalla Joensuun kaupungin kulttuurisihteerin. Matias aloitti myös istumisen vähentämiseen tarkoitetun Perseet ylös penkistä -kampanjan suunnittelun. Tämän lisäksi häntä työllisti Joensuun korkeakoululiikunnan avustushakemuksen laatiminen sekä osallistuminen eri kokouksiin.

 

Julkaistu 12.5.2014