Ajankohtaista

21.05.2014

Itä-Suomen yliopiston opiskelijat aktiivisemman opiskelupäivän puolesta

Tiedote 21.5.2014
Vapaa julkaistavaksi: heti

Itä-Suomen yliopiston opiskelijat aktiivisemman opiskelupäivän puolesta

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) kampanjoi pitkäkestoisen istumisen vähentämisen puolesta yhdessä Sykettä -korkeakoululiikunnan kehittämishankkeen kanssa. Keväällä käynnistyneen Perseet ylös penkistä -kampanjan tavoitteena on vähentää liiallista istumista työ- ja opiskelupäivän aikana Itä-Suomen yliopistossa. Kampanjan myötä kysyttiin opiskelijoiden toiveita yliopiston työskentelypisteistä sekä ideoita istumisen vähentämiseksi opiskelupäivän aikana. Tärkeimpänä seikkana nähtiin monipuolisuus opiskelutiloissa ja työpisteissä. Myös yliopiston opetushenkilökunnan toivottiin kiinnittävän huomiota opetusmetodeihin ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen luentojen keskelle.

Monipuoliset opiskelutilat ergonomian ja hyvinvoinnin edistäjänä

Kyselyn vastausten perusteella opiskelijat toivovat työpisteitä, joiden ääressä voi aktivoida kehoa ja vaihtaa helposti työasentoa. Monipuolisuutta toivottiin erityisesti luento- ja seminaarisaleihin, kampuskirjastoihin ja atk-luokkiin. Vaihtoehtoina esitettiin seisomatyöpisteitä, korkeussuunnassa säädettäviä pöytiä, satulatuoleja ja jumppapalloja.

Vastauksissa toivottiin seisomapöytiä myös kahviloihin ja ruokaloihin sekä muihin taukotiloihin. Villeimmät vastaajat ideoivat kampusten “sporttikornereita”, joissa olisi jumppakeppejä ja -kuminauhoja, kahvakuulia, leuanvetotankoja sekä kuntopyöriä omaehtoiseen taukoliikuntaan.

Opetusmetodit avuksi opiskelijoiden aktivoinnissa

Opiskelijat toivovat aktivointia etenkin luennoille. Lyhyet tauot tai ohjatut taukoliikuntatuokiot keskeyttävät istumisen ja vähentävät istumisesta johtuvia terveyshaittoja. Opiskelijat pyytävät opetushenkilökuntaa järjestämään taukoja, joiden myötä opiskelijoiden vireystila kasvaa ja keskittymiskyky paranee. Lisäksi toivottiin fyysisesti aktiivisempaa opetusta, jossa esimerkiksi pienryhmätyöskentelyssä ryhmät vaihtaisivat keskenään paikkoja. Opiskelijat haastavat opettajia katsomaan omia opetusmetodejaan kriittisesti ja pitämään taukoja luentojen keskellä.

Istumisen vähentämiseen vetoaminen

Istumisen terveyshaitat on nostettu keskusteluun aiempaa vahvemmin. Kyselyyn vastanneista suurimmalla osalla on ilmennyt istumisesta johtuvia niska-hartia-selkäalueen vaivoja sekä jalkojen ja pakaroiden puutumista. Pitkäkestoista istumista vähentämällä edistetään yliopistoyhteisön terveyttä ja hyvinvointia.

18 yliopiston opiskelijayhdistystä on allekirjoittanut sitoumuksen kampanjan tueksi. Ainejärjestöt vaativat yliopistoa kiinnittämään huomiota monipuolisen oppimisympäristön luomiseen, jossa istuminen ei ole ainoa tapa työskennellä.

Lisätietoja:

Matias Vainio, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen vapaa-ajan vastaava, matias.vainio@isyy.fi, p. 044 576 8401
Saara Hanhela, Kuopion korkeakoululiikunnan suunnittelija, saara.hanhela@savonia.fi, p. 044 785 5087