Ajankohtaista

29.10.2014

Järjestöavustushaku vuodelle 2015

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan 28.10.2014 laittaa hakuun järjestöavustukset vuodelle 2015. Järjestöavustukset jakautuvat yleis- ja hankeavustuksiin.

Yleisavustukset vuodelle 2015

Yleisavustus on tarkoitettu yhteisön toiminnan turvaamiseen yhteisön oman varainhankinnan ohella. Yleisavustus myönnetään yhteisön talouteen perustuvan tarveharkinnan perusteella. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään 90 % on ylioppilaskunnan jäseniä. Hakukelpoisia yhteisöjä ovat ylioppilaskunnan ainejärjestö- ja kampusjärjestöluetteloon hyväksytyt (tai hyväksymistä odottavat) yhteisöt.

Hakemukset on jätettävä avustushakemuslomakkeella ylioppilaskunnan toimistoon viimeistään 5.12.2014 klo 12.00. Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen kokouksen hyväksymä edellisen vuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio, mikäli niitä ei ole aikaisemmin toimitettu ylioppilaskuntaan. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää yleisavustuksien jakamisesta joulukuun aikana. Yleisavustukset maksetaan helmikuussa.

Hankeavustukset kevätlukukaudella 2015 toteutettaville hankkeille

Hankeavustukset on tarkoitettu kaiken kokoisten yhteisöjen hankkeiden tukemiseen oman ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen ohella. Hankeavustus myönnetään hankesuunnitelman arvioinnin perusteella oikeustoimikelpoiselle yhteisölle tai ylioppilaskunnan kerholle. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään puolet on ylioppilaskunnan jäseniä.

Hankeavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin. Hankeavustusta voidaan hakea mm. järjestön julkaisuun, ylioppilaskunnan tilavuokriin, tapahtuman järjestämistä varten tai kopiokiintiöihin. 2015 pääpainopistealueena ovat syrjinnän ja kiusaamisen vastaiset, kansainvälisyyttä edistävät ja yhteisöllisyyttä kehittävät hankkeet sekä erityisesti työelämän taitoja kehittävät hankkeet. Erityisesti ylioppilaskunta suosii avoimia ja poikkitieteellisyyttä lisääviä hankkeita ja projekteja. Lisäksi ylioppilaskunta edellyttää hankkeissa Reiluutta. Avustuksia jaettaessa painotetaan järjestystä ainejärjestöt, kerhot, muut kampusjärjestöt.

Vapaamuotoiset hakemukset kevätlukukaudelle 2015 toteutettaviin hankkeisiin on jätettävä avustushakemuslomakkeella ylioppilaskunnan toimistoon viimeistään 5.12.2014 klo 12.00. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hankkeen päätyttyä avustuksen saanut yhteisö on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta avustuksen myöntäjälle. Raportoinnin laiminlyöminen ja järjestön yhteystietojen toimittamatta jättäminen estää kaikkien ylioppilaskunnan avustusten hakemisen ja maksamisen. Myönnetty avustus on käytettävä viimeistään 31.5.2015.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää hankeavustuksien jakamisesta joulukuun aikana.

Lue lisää:

Ohjeistus hankesuunnitelman tekemiseen löytyy ISYY:n Säännöt ja ohjeistukset -sivulta kohdasta Ohjeistukset.
Avustushakemuslomake löytyy ISYY:n Hakemukset ja lomakkeet -sivulta kohdasta Avustukset.
ISYY: Avustukset

Lisätietoja:

Pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, paasihteeri@isyy.fi, 044 576 8417