Ajankohtaista

06.04.2016

Kannanotto: Amputaatio on rampauttamista, ei profiloitumista

ISYY ihmettelee UEF:n profiloitumispolitiikkaa ja on pettynyt tapaan, jolla UEF on kantanut rooliaan yhteiskunnallisena toimijana ja vaikuttajana. Savonlinnan kampuksen kohtalo on nostanut opiskelijoiden keskuudessa aiheellisen huolen opetuksen ja opetustilojen laadusta sekä monipuolisuudesta. Epävarmuus tulevaisuudesta on heijastunut myös opetushenkilökuntaan, mikä on näkynyt kontaktiopetuksen laadun heikentymisenä. UEF:n tulisi keskittyä opetuksen laadun ja opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamiseen eikä kahden kaupungin kilpailuttamiseen. Tapaus Savonlinna herättää epäilyä siitä, kuinka arvokkaaksi UEF näkee parhaimmat markkinoijansa, opiskelijat, ja heidän hyvinvointinsa opiskeluaikana.

ISYY on huolissaan opetuksen laadun säilymisestä sekä tilojen soveltuvuudesta ja riittävyydestä, jos Savonlinnan opettajankoulutus siirretään Joensuuhun. Näillä teoilla UEF on ottamassa askeleita lähemmäs puhdasta massatutkintokoneistoa. ISYY näkee UEF: n saavuttaneen vaikuttavan asemansa tarjoamalla laadukasta ja monipuolista koulutusta opiskelijoille.  Aluepolitiikan näkökulmasta nyt otetaan askeleita taaksepäin yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa.

“OKM-tanssin soidessa tulisi UEF:n rauhoittua hengittämään ja ajattelemaan tulevaisuuden askeleitaan. Siirtämällä opettajankoulutuksen Savonlinnasta UEF amputoi elinvoimaisen ja toimivan jäsenen sen sijaan että jatkaisi profiloitumista koulutuksen monipuolisuuden ja laadukkuuden kautta. Näinä aikoina tulisi keskittyä vahvuusalueiden ylläpitämiseen, ei niiden rampauttamiseen.”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Juho Ikonen.

Vaikka painopiste on Itä- ja Kaakkois-Suomessa, tullaan Savonlinnaan opiskelemaan ympäri Suomen. Opiskelijat Savonlinnassa kokevat saavansa tarvittavan tuen ja opastuksen opintojen eri vaiheissa, mikä edesauttaa valmistumista tavoiteajassa. Savonlinnan pienen kampuksen ilmapiiri rohkaisee opiskelijoita ylittämään itsensä, tukemaan toisiaan sekä pysymään opintojen ja elämän syrjässä kiinni. Opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat ISYY: n käsityksen mukaan Savonlinnassa paremmalla tasolla kuin muissa kampuskaupungeissa. Esimerkkeinä tästä ovat opiskelija-asuntotilanne, kesätyö- ja harjoittelupaikat sekä vapaa-ajanviettomahdollisuudet. UEF: lle opiskelijoiden hyvinvointi tulee olla ensiarvoisen tärkeää, sillä opintojen aikana luodaan henkisen ja fyysisen jaksamisen kulmakivet valmistumisen jälkeiseen elämään.

Tällä hetkellä Joensuun ja Kuopion kaupunkien kantokyky opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamiseksi on venytetty äärirajoilleen. Opiskelija-asuntotilanne Joensuussa on valtakunnallisessa vertailussa heikointa. Vaikka Joensuun kaupunki on luvannut panostaa opiskelija-asuntotilanteeseen rakentamalla uusia asuntoja, ovat ne vain korjausliike nykyiseen ahdinkoon. Merkittävä opiskelijamäärän lisäys Joensuussa syventäisi opiskelijoiden ahdinkoa. Opetustilaratkaisujen suhteen UEF ei ole tuonut julki suunnitelmiaan, jos Savonlinnan opettajankoulutus siirretään Joensuuhun. Aikanaan UEF siirsi kansainvälisen viestinnän koulutuksen Savonlinnasta Joensuuhun. Tuolloin tyhjilleen jäivät modernit opetus- ja toimitilat. Tämä on ristiriidassa UEF:n tavoitteeseen olla Suomen edistynein yliopisto oppimisympäristöissä.

Pelko opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmista Suomen korkeakouluverkoston tulevaisuuden suhteen on nostanut monet korkeakoulut takajaloilleen. Seurauksena ovat monet fuusiohankkeet, joilla omaa asemaa pyritään pönkittämään. Tämä pelkotila on vaarallinen ja sillä voi olla tuhoisat seuraukset, jos sille antaa ylivallan päätöksissä. ISYY: n kanta on se, että edelläkäyvä ja moderni yliopisto ei keskitä, vaan rohkeasti uskoo omaan itseensä, omiin vahvuuksiinsa sekä niiden kehittämiseen.

“Yksi UEF:n vahvuuksista on nimenomaan erikoisosaamiseen profiloituneet kampukset. Savonlinnan kampus näyttää omalla osaamisellaan valtakunnallisella tasolla esimerkkiä muun muassa hallitusohjelmassa peräänkuulutetussa kulttuurisessa kohtaamisessa. Me uskomme että taideaineiden keinoin vuorovaikutusta voi parantaa ja luoda siltoja kulttuurien välille, ja kampus tekeekin tiivistä yhteistyötä esimerkiksi vastaanottokeskusten kanssa.   Minkälaisen kuvan UEF antaa toiminnastaan, jos se ei kuuntele päätöksenteossa Savonlinnan kampuksen opiskelijoita ja henkilökuntaa?”, pohtii hallituksen 1. varapuheenjohtaja Juho-Pekka Maunula

Kannanotossa on käytetty lähteenä Savonlinnan opiskelijoiden keskuudessa teetetyn kyselyn vastauksia. Kyselyssä selvitettiin viihtyvyyttä ja opetuksen laatua Savonlinnan kampuksella.

Lisätietoja:

Juho Ikonen
Hallituksen puheenjohtaja
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)
044-5768400
puheenjohtaja@isyy.fi

Anna-Kristiina Mikkonen
Pääsihteeri
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
044 576 8417
paasihteeri@isyy.fi