Ajankohtaista

21.05.2014

Kela tiedottaa opintotuesta: Tarkista vuositulojesi ennakkotiedot Kelan asiointipalvelusta

Vuoden 2013 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31.5.2014. Opintotuen saaja voi nyt tarkistaa Kelan asiointipalvelusta opintotuessa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot.

Kelan asiointipalveluun (www.kela.fi/asiointi) kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Uusi Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

Vuositulojen ennakkotiedot perustuvat esitäytettyjen veroilmoitusten tulotietoihin sekä käytettävissä oleviin apurahatietoihin ja ulkomaan tuloihin. Verotuksen ennakkotiedoista voi puuttua osittain tai kokonaan tiettyjä tulolajeja. Näitä ovat muun muassa elinkeinotoiminnan tulot ja vuokratulot. Kyselyssä näkyy myös tiedossa olevien osinkotulojen ja osuuspääoman korkojen yhteismäärä. Näistä kuitenkin vain määrätty osa on veronalaista tuloa, joka otetaan huomioon opintotuen tulovalvonnassa. Kyselyssä näkyvän tulon määrä voi myös muuttua lopullisessa verotuksessa.

Vuositulot-kyselyn tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan, pitääkö hänen palauttaa opintotukea vuodelta 2013. Lain mukaan opiskelija vastaa kuitenkin itse siitä, että hän arvioi vuositulonsa oikein ja että hänen vuositulonsa eivät ylitä vuositulorajaa. Opintotuen tulovalvonta tehdään vahvistetun verotuksen tulotietojen perusteella.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2013, hän voi palauttaa vapaaehtoisesti liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä. Opintotuen vapaaehtoinen palautus on maksettu ajallaan, kun se maksetaan pankissa viimeistään perjantaina 30.5.2014 tai verkkopankissa viimeistään eräpäivällä 31.5.2014.

Lisätietoja:

Kelan alkuperäinen tiedote: Opintotuen tulovalvonta: Tarkista vuositulojesi ennakkotiedot Kelan asiointipalvelusta (julkaistu 19.5.2014)

 

Julkaistu 21.5.2014