Ajankohtaista

18.06.2014

Ohjeistus viihtyisän ja turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi

Itä-Suomen yliopiston viihtyisää ja turvallista työ- ja opiskeluympäristöä koskevan ohjeistuksen tarkoituksena on turvata opiskelu- ja työrauha, henkilöiden tasapuolinen kohtelu sekä edistää yliopistoyhteisön turvallisuutta.

Yhteisten suositusten ja ohjeiden tavoitteena on ehkäistä
toimintaa vaikeuttavia ongelmia sekä parantaa työ- ja opiskeluilmapiiriä ja viihtyisyyttä.

Suositus koskee koko yliopistoyhteisöä kaikissa yliopiston toimintaympäristöissä mukaan lukien verkkoopinnot ja sosiaalinen media.

Ohjeistus viihtyisään ja turvalliseen oppimisympäristöön.doc (pdf)

 

Julkaistu 18.6.2014