Ajankohtaista

18.05.2017

Opiskelijoiden kesäajan toimeentulo

Opiskelija voi hakea Kelasta kesäksi perustoimeentulotukea, jos hän ei voi turvautua ensisijaisiin etuuksiin eikä saa kesätöitä.

Päätoimisen opiskelijan ensisijainen etuus on aina opintotuki. Ennen perustoimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on myös nostettava opintolaina, jos hänellä on oikeus siihen. Tämä koskee pääsääntöisesti kaikkia täysi-ikäisiä opiskelijoita.

Opiskelija voi hakea Kelasta kesäajalle perustoimeentulotukea, jos hän ei voi turvautua ensisijaisiin etuuksiin tai turvata elantoansa muulla tavoin. Jos opiskelijan opinnot jatkuvat syksyllä, hänen tulee ensisijaisesti hakea kesätöitä tai opiskella opintotuella kesäkuukausina. Myös kesäopintojen ajalle on haettava opintolaina.

Jos kesäajalle ei ole töitä tai opintoja

Jos perustoimeentulotukea hakeva opiskelija ei työskentele eikä saa opintotukea kesällä, hänen täytyy liittää hakemukseen

– selvitys siitä, että hän on hakenut kesäksi töitä, mutta töitä ei ole löytynyt ja

– selvitys siitä, ettei hän voi suorittaa valmistumista edistäviä opintoja kesällä.

Selvitys voi olla vapaamuotoinen, ja sen voi esittää hakemuksen Lisätietoja-kentässä tai suullisesti.

Opiskelijan edellytetään nostavan käyttämättä olevat opintolainaerät riippumatta siitä, opiskeleeko hän kesällä vai ei. Opiskelijan tulee tarvittaessa osoittaa pankin todistuksella tai tiliotteella nostaneensa koko lukuvuodeksi myönnetyn opintolainan.

Valmistuvat opiskelijat

Jos valmistuvalla opiskelijalla ei ole työtä, hänen kuuluu ennen perustoimeentulotuen hakemista ilmoittautua TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi sekä hakea työttömyysetuutta ja yleistä asumistukea. Työttömyysetuutta kannattaa hakea vasta 7 päivän omavastuuajan jälkeen. Yleissivistävästä koulutuksesta (esim. lukio) valmistuvat voivat kuitenkin tarvittaessa hakea suoraan perustoimeentulotukea, sillä heillä tulee työttömyysetuuteen yleensä 21 viikon odotusaika.

Näin haet perustoimeentulotukea

Jos sinulla on edellytykset perustoimeentulotuen saamiseen, arvioi ensin tuen määrää perustoimeentulotuen laskurilla. Jos tuen saaminen on mahdollista, hae sitä Kelan asiointipalvelussa.

Opiskelijoiden kesäajan perustoimeentulotukipäätökset tehdään Kelassa 1.6.–31.7. väliselle ajalle. Elokuun alusta alkaen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin ja opintotuen määrät muuttuvat.

Lisätietoja asiakkaalle:
Perustoimeentulotuki opiskelijoille
Kysy toimeentulotuesta verkossa
Kelasta tukea vastavalmistuneelle (pdf)

Toimeentulotuen palvelunumero 020 692 207 ma–pe klo 8–17