Ajankohtaista

07.05.2014

SYL: Toimeentulon turvaaminen edelleen suurin syy opintojen hidastumiselle

Kommentti 6.5.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tänään tiistaina 6.5. Opiskelijatutkimus 2014 tulokset. Tutkimus sisältää jälleen karua tietoa opiskelijoiden arjesta: suurin syy opintojen hidastumiseen on riittämätön toimeentulo. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaatii, että opiskelijoiden kiristäminen opintotuen leikkauksilla lopetetaan välittömästi ja keskitytään aidosti nopeuttamaan opiskelijoiden valmistumista toimeentulon tasoa nostamalla.

Opiskelijatutkimuksesta selviää, että 58 prosenttia opiskelijoista kokee vaikeuksia saada rahat riittämään päivittäisessä elämässään. Valtaosa opiskelijoiden menoista jakautuu säännöllisiin elinkustannuksiin, kuten asumiseen ja ruokaan. Yksinasuvan korkeakouluopiskelijan keskimääräiset kuukausitulot ovat 800 euroa, kun menot kohoavat 890 euroon. Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden vanhemmat paikkaavat tulojen ja menojen välistä vajetta sekä suoralla rahallisella tuella että maksamalla opiskelijoiden kiinteitä kuluja.

“Opintososiaaliset etuudet on kehitetty turvaamaan kaikkien suomalaisten yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua. Opintotuki kattaa vain puolet tukea nostavan opiskelijan tuloista. Nykyisen kaltainen kehitys, jossa vanhemmat joutuvat maksamaan osan opiskelijoiden elämisestä, asettaa koulutuksellisen tasa-arvon vaakalaudalle. Onko vain varakkailla mahdollisuus opiskella tulevaisuudessa?” SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen kyseenalaistaa.

Opiskelijoista 55 prosenttia käy säännöllisesti ansiotyössä välttämättömän toimeentulon turvaamiseksi. Opiskelijoista suurin osa, 83 prosenttia, kokee itsensä kuitenkin ensisijaisesti päätoimisiksi opiskelijoiksi. Opiskeluun käytetäänkin keskimäärin 32 tuntia viikossa. Huomionarvoista tutkimustuloksissa on myös se, että opiskelijoiden omat arviot aktiivisesta opiskeluajastaan joko vastaavat tai alittavat tavoitteelliset opiskeluajat.

“Opiskelijat eivät ole laiskoja eivätkä sinnittele köyhyysrajan alapuolella huvikseen. Syyt opintojen pitkittymiseen ovat jossain aivan muualla. Opiskelijoiden omat tavoitteet valmistumiselle ovat kunnianhimoisia. Nyt olisikin korkea aika myöntää, että opiskelijoiden valmistumista voidaan parhaiten tukea toimeentulon tasoa korottamalla”, SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm painottaa.

Opiskelijatutkimus 2014 valossa opintolaina ei käyttöasteensa puolesta näyttäydy ratkaisuna toimeentulon tason korottamiseksi. Tutkimuksesta selviää, että opintolaina toimii tärkeänä elementtinä sitä nostavien opiskelijoiden opintotuessa, mutta keskimääräiseen korkeakouluopiskelijan toimeentuloon sillä on vain marginaalinen vaikutus. SYL:n mukaan opintotuen asumislisää nostamalla voidaan puolestaan vaikuttaa suoraan opiskelijoiden arkeen. Kahdensadan euron suuruinen asumislisä ei vastaa nykyisiä asumiskustannuksia, ja tämän seurauksena suurin osa koko opintotuesta kuluukin asumiseen. Tämä ei ole tuen alkuperäinen tarkoitus.

Lisätietoja:

SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen, piia.kuosmanen@syl.fi, p. 044 906 5007
SYL:n hallituksen jäsen, Marko Rosenholm, marko.rosenholm@syl.fi, p. 044 906 5004
SYL:n sosiaalipoliittinen sihteeri, Ringa Prauda-Rydgren, ringa.prauda@syl.fi, p. 041 515 2233

Opiskelijatutkimus 2014 – Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu on opetus- ja kulttuuriministeriön ti 6.5.2014 julkaisema tutkimus.

Alkuperäinen tiedote SYL:n sivuilla (julkaistu 6.5.2014)

 

Julkaistu 7.5.2014