Ajankohtaista

11.12.2018

Edustajiston kokouksen 9/2018 päätöksiä: Toimintasuunnitelma ja jaostojen puheenjohtajat

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) edustajisto hyväksyi 4.12.2018 pidetyssä kokouksessaan (9/2018) ylioppilaskunnan vuoden 2019 toimintasuunnitelman. Lisäksi edustajisto valitsi ylioppilaskunnan jaostoille uudet puheenjohtajat.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelman kirjaukset

ISYYn ensi vuoden toimintasuunnitelmaan kirjattiin seuraavat projektit:

1. Vaalivuosi 2019
2. EVVK – Edunvalvonta voi kiinnostaa
3. Meidän ISYY – Strategian uusiminen
4. Itsenäinen ISYY – yritysyhteistyö ja muu varainhankinta

Vuosi 2019 on tärkeä vaalivaikuttamisvuosi, johon ISYY on valmistautunut jo kuluvan vuoden aikana laatimalla omat vaalitavoitteet. ISYY pyrkii myös nostamaan jäsenistönsä äänestysaktiivisuutta eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa, mahdollisissa maakuntavaaleissa sekä asettaa ISYYn omissa edustajistovaaleissa tavoitteen äänestysaktiivisuudesta 35 %:iin. EVVK – Edunvalvonta voi kiinnostaa -projektin tarkoituksena on tehostaa ISYYn edunvalvontaviestintää.

Tulevana vuonna uudistetaan ISYYn strategia, millä pyritään valmistautumaan mahdolliseen automaatiojäsenyyden purkuun. Strategian lisäksi luodaan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma, selvitetään ISYYn kioskin nykytilannetta ja kehitysmahdollisuuksia sekä selkeytetään yritysyhteistyön sääntöjä. Vuonna 2019 kaikessa ISYYn toiminnassa tullaan myös erityisesti huomioimaan ympäristö.

Projektien lisäksi toimintasuunnitelmaan kirjattiin jatkuvan toiminnan kuvausta, joka sisältää muun muassa seuraavia asioita. Tulevana vuonna järjestetään yhdeksänvuotiaan ISYYn vuosijuhlat ja selvitetään mahdollisuutta muodostaa vuosijuhlista jokavuotinen perinne. Vuonna 2018 tehtyä ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelmaa jalkautetaan käyttöön ja toisen opintopsykologin vakinaistamisen eteen tehdään töitä. ISYYn viestintästrategia ja -ohjeistus päivitetään, kansainvälistä viestintää tehostetaan ja viestintää ainejärjestöjen ja kerhojen kanssa lisätään. Myös ainejärjestöjen saamaa koulutusta kehitetään.

Jatkuvan toiminnan kuvaukseen sisällytettiin myös edustajiston osuus, jonka kirjausten tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, kampusten välistä yhteistyötä sekä tukea päätöksen tekoa.

Jaostojen uudet puheenjohtajat

5. Ympäristöstä välittävä ISYY

ISYYn edustajisto valitsi kokouksessaan myös ylioppilaskunnan molemmilla kampuksilla toimiville edunvalvonta, järjestö- ja vapaa-ajan jaostoilleen uudet puheenjohtajat. Uudet puheenjohtajat ovat:

Joensuun edunvalvontajaosto: Joose Korhonen
Joensuun järjestöjaosto: Saara Loukiainen
Joensuun vapaa-ajan jaosto: Miska Tanskanen
Kuopion vapaa-ajan jaosto: Matti Averio

Kuopion edunvalvontajaoston ja järjestöjaoston puheenjohtajat valitaan myöhemmin.

Edustajiston päätökset panee toimeen 4.12.2018 valittu ISYYn vuoden 2019 hallitus.

Lue lisää:

Ylioppilaslehti Uljas lakkautetaan (4.12.2018)
Edustajiston kokouksessa 9/2018 vahvistetun talousarvion päälinjat vuodelle 2019 (5.12.2018)
ISYY valitsi hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston vuodelle 2019 (5.12.2018)

Lisätietoja:

Susanna Haverinen, hallituksen puheenjohtaja 2019, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, susanna.haverinen@isyy.fi, p. 044 576 8427

Jonni Nykänen, ylioppilaskunnan puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, evpj@isyy.fi, p. 044 576 8406

Anna-Kristiina Mikkonen, pääsihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, paasihteeri@isyy.fi, p. 044 576 8417