Ajankohtaista

21.03.2018

Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolain § 46 mukainen ylioppilaskunta, jonka lakisääteisenä tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3. luvun mukaisiin yliopiston toimielimiin.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä (1) opiskelijavarajäsentä vapautuneen opiskelijajäsenen edustustehtävän tilalle 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö sekä opiskelijat.

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on määritelty Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § :ssa. Tiedekuntaneuvoston tehtävät ovat:

1. käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja tiedekunnan talousarviosta;
2. käsitellä ja lausua tiedekunnan sisäistä rakenteesta siltä osin kuin rehtori päättää
asiasta;
3. päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
4. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden
valintaperusteista, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä;
5. arvostella väitöskirjat;
6. käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä;
7. käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta jatehtävämäärityksestä;
8. päättää dosentin arvon myöntämisestä;
9. antaa kunniatohtorin arvo.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäseneksi on hakukelpoinen henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Henkilö, joka on yliopistoon yli 50 %:ssa palvelussuhteessa, ei ole oikeutettu hakemaan toimielimeen opiskelijoiden ryhmässä.

Opiskelijajäseneltä toivotaan reipasta otetta tarttua asioihin, opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa opiskelijanäkökulman esiin tuomista sekä syvällistä perehtymistä päätettäviin asioihin.

Perustellut hakemukset tulee jättää sähköisesti osoitteeseen https://goo.gl/forms/mKukuC94pMD1VNrt1

Keskiviikkoon 11.4.2018 klo 12.00 mennessä.

Valittavan henkilön päättää ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja: ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen koso@isyy.fi, 044-576 8414