Ajankohtaista

19.11.2013

Järjestöavustukset vuodelle 2014 ovat haettavissa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan 13.11.2013 laittaa hakuun Järjestöavustukset vuodelle 2014. Järjestöavustukset jakautuvat kahteen kategoriaan:

Yleisavustukset vuodelle 2014

Yleisavustus on tarkoitettu yhteisön toiminnan turvaamiseen yhteisön oman varainhankinnan ohella. Yleisavustus myönnetään yhteisön talouteen perustuvan tarveharkinnan perusteella. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään 90 % on ylioppilaskunnan jäseniä. Hakukelpoisia yhteisöjä ovat ylioppilaskunnan ainejärjestö- ja kampusjärjestöluetteloon hyväksytyt (tai hyväksymistä odottavat) yhteisöt.

Hakemukset on jätettävä järjestöavustushakulomakkeella ylioppilaskunnan toimistoon viimeistään 5.12.2013 klo 12.00. Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen kokouksen hyväksymä edellisen vuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio, mikäli niitä ei ole aikaisemmin toimitettu ylioppilaskuntaan. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää yleisavustuksien jakamisesta joulukuun aikana. Yleisavustukset maksetaan helmikuussa.

Hankeavustukset kevätlukukaudella 2014 toteutettaville hankkeille

Hankeavustukset on tarkoitettu kaikenkokoisten yhteisöjen hankkeiden tukemiseen oman ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen ohella. Hankeavustus myönnetään hankesuunnitelman arvioinnin perusteella oikeustoimikelpoiselle yhteisölle tai ylioppilaskunnan kerholle. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään puolet on ylioppilaskunnan jäseniä.

Hankeavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa: syyslukukauden aikana toteutuviin hankkeisiin toukokuussa ja kevätlukukauden aikana toteutuviin hankkeisiin marras–joulukuussa. Hankeavustusta voidaan hakea mm. järjestön julkaisuun, ylioppilaskunnan tilavuokriin, tapahtuman järjestämistä varten tai kopiokiintiöihin. Vuoden 2014 teema on Reilu. Teeman myötä painotuksen saavat hankkeet, joissa korostuvat avoimuus, kiusaamisen vastaisuus, ja kansainvälisyys. Avustuksia jaettaessa painotetaan järjestystä ainejärjestöt, kerhot, muut kampusjärjestöt.

Vapaamuotoiset hakemukset kevätlukukaudelle 2014 toteutettaviin hankkeisiin on jätettävä järjestöavustushakulomakkeella ylioppilaskunnan toimistoon viimeistään 5.12.2013 klo 12.00. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hankkeen päätyttyä avustuksen saanut yhteisö on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta avustuksen myöntäjälle. Raportoinnin laiminlyöminen estää kaikkien ylioppilaskunnan avustusten hakemisen ja maksamisen.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää hankeavustuksien jakamisesta joulukuun aikana.

HUOM! Avustuksia haetaan eri lomakkeilla, koska ja yleis- ja hankeavustuksilla on eri käyttötarkoitukset.

Lisätietoja pääsihteeri Janne Mertaselta paasihteeri@isyy.fi tai 044 576 8417

Lue lisää:

Hakemukset ja lomakkeet
Avustukset

 

Julkaistu 19.11.2013

 

Julkaistu 19.11.2013